Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu koosseis

260
Kuusalu vallavolikogu.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu on 19liik­me­li­ne. Ko­ha­li­ke va­li­mis­te tu­le­mu­se­na said vo­li­ko­gus­se koh­ti 5 va­li­mis­ni­me­kir­ja: 8 koh­ta on va­li­mis­lii­dul Ühi­ne Ko­du, 6 koh­ta va­li­mis­lii­dul Üks Kuu­sa­lu Vald, 2 koh­ta Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­sel Rah­vae­ra­kon­nal (EK­RE), 1 koht Ees­ti Kes­ke­ra­kon­nal, 1 koht Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­nal ja 1 koht va­li­mis­lii­dul Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu.

Kuu­sa­lu val­la uuel koa­lit­sioo­nil on val­la­vo­li­ko­gus 11 koh­ta, koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­vad Ühi­ne Ko­du, EK­RE ja Kes­ke­ra­kond.

Va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du va­li­ti vo­li­ko­gus­se Ter­je Kraan­velt, Kau­po Par­ve, Ur­mas Kirt­si, Il­vard Ee­rik­soo, Ul­ve Märt­son, Ur­mo Ris­ti­saar, Mart Sest­verk ja Mart Rei­mann. Ter­je Kraan­velt va­li­ti Kuu­sa­lu val­la­va­ne­maks, Kau­po Par­ve kin­ni­ta­ti val­la­va­lit­sus­se, ku­hu Ühi­sest Ko­dust kuu­lub veel Mart Laan­pe­re. Ter­je Kraan­vel­ti ja Kau­po Par­ve ase­mel mää­ra­ti vo­li­ko­gus­se asen­dus­liik­med Enn Kirs­man ja Kris­ti Ve­te­maa. Kris­ti Ve­te­maa ja Mart Rei­mann on oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na pea­ta­nud, vo­li­ko­gus on asen­dus­liik­med Mar­tin Ur­va ja Hel­ges Mänd­mets.

EK­RE ni­me­kir­jast va­li­ti vo­li­ko­gus­se Ran­no Pool ja Ar­nold Tuur­maa. Ran­no Pool sai val­la­va­lit­su­se liik­meks, te­da asen­dab vo­li­ko­gus asen­dus­lii­ge Ain Pae. EK­REst kuu­lub val­la­va­lit­sus­se veel San­der Vald­maa.

Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast va­li­ti vo­li­ko­gus­se Olev Lõo­ke.

Va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald pää­se­sid vo­li­ko­gus­se Mar­ti Hääl, Mait Kröönst­röm, Kristo Palu, And­res Hein­ver, Hei­no Ju­no­lai­nen ja Mih­kel Tiks. Mait Kröönst­röm on kin­ni­ta­tud val­la­va­lit­su­se liik­meks, te­ma ase­mel on vo­li­ko­gus asen­dus­lii­ge Ind­rek Link.

Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­nast on vo­li­ko­gus Maar­ja Mets­tak ja va­li­mis­lii­dust Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu Mar­gus Soom.

Eelmine artikkelJõu­lu­toe­tus Kuu­sa­lu val­la ea­ka­te­le
Järgmine artikkelHeategevusliku aktsiooniga kingiti koogid Raasiku valla 29 eakale