Kuusalu vallavolikogu kinnitas külavanema statuudi

883

Kuusalu valla külavanema statuut võeti vastu ühehäälselt, poolt olid kõik kohalolnud 15 volikoguliiget.

Külavanema statuudi projekti autor, volikogu esimees Enn Kirsman tutvustas istungile esitatud varianti, mis sisaldas kõiki ettenähtud ajaks esitatud parandusettepanekuid. Neid olid teinud külaelukomisjon, autor ise ja Pärispea külavanem Ingeldrin Viljak.

Volikogu hääletas ükshaaval läbi ettepanekud, mida oli mitu varianti. Statuuti läks see, mis sai suurema toetuse.

Läbi läks külaelukomisjoni ettepanek, et endale võivad ühise külavanema valida ka need külad, mis ei külgne omavahel, kuid külavanema valimised tuleb sel pu­hul korraldada samal ajal. Nõustuti Enn Kirsmani ettepanekuga, et külakoosoleku kutset võib lisaks paberkirjale saata ka elektronpostiga.

Külavanema volitused kestavad neli aastat, siis tuleb korraldada uued valimised. Samas võib senise külavanema taas tagasi valida.
Volituste küsimus

Pikem vaidlus tekkis põhimõttelises küsimuses, kas külaelanik võib külakoosolekul esindada volitustega ka teisi külaelanikke. Esialgses variandis seda võimalust ei olnud.  

Enn Kirsmani ettepanek oli, et külaelanik võiks kirjalikult volitada oma pereliiget enda eest osalema või hääletama, kui ta ise ei saa minna: „See tähendaks, et näiteks haige vanaema saaks volitada lapselast, kui tal endal pole võimalik osaleda. Vabaühenduste koosolekutel on volitamine üsna levinud, pereliikmetega võiks volitatute ringi piirata, et ei hakataks massiliselt volitusi korjama, kui soovitakse külavanemaks saada.“

Külaelukomisjoni ettepanek oli, et volitada võib enda eest osalema ja hääletama kirjalikult kõiki teisi külaelanikke, kuid volitatud isik ei tohi ise siis külavanemaks kandideerida.

Ingeldrin Viljaku ettepanek sisaldas sama ja lisatud oli, et hääleõigust edasi ei saa volitada.

Volitamise poolt olid 8 volikoguliiget ja ka algset varianti pooldasid 8. Volikogu esimees teatas, kuna kumbki variant häälteenamust ei saanud, jääb statuuti esialgne variant ehk volitada ei saa. „Haige vanaema kaotas,“ kommenteeriti tulemust.

Volikogu nõustus Ingeldrin Viljaku ettepanekuga, et külavanem kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega, mille aluseks tuleb saata koosoleku protokoll ja koosolekul osalenute nimed. Seni tuli esitada koosoleku protokoll ja teha vallavalitsusele eraldi protokoll.
Külakogu moodustamine

Veel tekkis põhimõtteline arutelu küsimuses, kuidas võib moodustada külakogu. Ingeldrin Viljaku ettepanek oli, et külakogu võiks moodustada koosolekul osalevate inimeste ettepanekul küla elanike, külaseltsi liikmete ja külas kinnisvara omavate isikute hulgast ning silmas peaks pidama kõikide huvigruppide esindatust.

Külaelukomisjoni seisukoht oli, et külakogu võib moodustada külavanema ettepanekul.

Raul Valgiste kommenteeris: „Põhimõtteliselt tuleb valida, kas külakogus on külavanema abilised või on tegu eraldiseisva ja külavanemaga konkureeriva grupiga. Esimene oleks meeskond ja teine nagu volikogu, kuhu külaelanikud valivad liikmed.“
Enamik volikoguliikmeid hääletas külakogu kui külavanema meeskonna poolt.

Esialgu oli eelnõus külavanema õiguste seas ka õigus saada külavanema tööks vajalikku koolitust, kuid selle soovis külaelukomisjon välja võtta põhjendusega, et koolitusele saatja peaks tasuma selle eest. Kui on statuudis sätestatud, peaks saatja olema vald. Volikogu nõustus koolituse saamise õiguse väljajätmisega.

Marika Astor selgitas: „Kui küla saadab külavanema koolitusele, siis ka küla maksab selle eest.“

Kriminaalkaristusest

Kolmas arutelu puudutas külavanema vabastamist ametist seoses kriminaalkaristusega. Külaelukomisjon tegi ettepaneku, et külavanem tuleks vabastada seoses jõustunud kriminaalkaristusega siis, kui sellega kaasneb vabadusekaotus.

Ettepaneku poolt olid 9 volikoguliiget, vastu neli.

Seniste külavanemate volitused lõpevad nelja aasta pärast

Volikogu tunnistas senise, detsembris 2005 kinnitatud „Kuusalu valla küla- ja alevikuvanema statuudi“ kehtetuks. Rakendussätetes on öeldud, et külavanematel, kelle volitused uue statuudi kinnitamise ajal kehtisid,  lõpevad volitused 1. juunil 2018. Neil külavanematel, kelle volitused ei vasta statuudile, näiteks kes pole Kuusalu valla elanik või ei ela selles külas, mille külavanem on, lõpevad volitused 31. detsembril 2014 ning vallavalitsusel tuleb nendes külades läbi viia koosolekud külavanema valimiseks.

Eelmine artikkelKuusalu koolile TV 10 Olümpiastardi Harju finaali 2. koht
Järgmine artikkelArukülas avati endise vallavanema TOIVO VEENRE mälestuspink