Kuusalu vallavanemaks valiti URMAS KIRTSI

1538

Kõik kohalolnud volikoguliikmed hääletasid URMAS KIRTSI poolt.
URMAS KIRTSI oli Kuusalu vallavanem ka aastatel 1993-1996.
Kuusalu vallavolikogu istungil 23. novembril oli päevakorras vallavanema valimine, uue vallavalitsuse ning komisjonide kinnitamine. Kohal oli 18 volikoguliiget. Puudus Ott Sandrak, kes ei viibinud Eestis.

Herko Sunts valimisliidust Ühiselt Edasi tegi ettepaneku valida Kuusalu vallavanemaks Urmas Kirtsi valimisliidust Ühiselt Edasi. Enn Kirsman valimisliidust Meie Kodu tegi ettepaneku nimekiri sulgeda.

Salajase hääletamise tulemusena sai Urmas Kirtsi 18 poolthäält.

Volikogu esimees Andres Paomees õnnitles uut vallavanemat. Lilleõiega tänati ka senist vallavanemat Kalmer Märtsonit.

Urmas Kirtsi tänas volikogu usalduse eest ja meenutas aega 16 aastat tagasi, kui ta valiti esmakordselt Kuusalu vallavanemaks. Siis pidas volikogu istungit eelmises vallamajas Kuusalus, kus praegu asub muusikakool.

„Nüüd on riik ja vald muutunud ning ka nõudmised vallavanemale kasvanud. Luban, et järgmised neli aastat kujunevad Kuusalu vallale toimekateks ning suudame ära kasutada need võimalused, mis majanduskriisis peituvad,” sõnas ta.       

Uus vallavanem on ametis teisipäevast, 24. novembrist. Esmaspäeval andis senine vallavanem talle asjaajamise üle.

Vallavalitsus on poliitiline
Urmas Kirtsi tegi ettepaneku kinnitada uus vallavalitsus viieliikmeline – peale tema veel Kalmer Märtson, Kaupo Parve, Kunnar Vahtras ja Madis Praks.

Ka pakkus ta maksta ametist lahkuvale vallavanemale Kalmer Märtsonile hüvitist kahe kuupalga ulatuses. Seaduse järgi võib hüvitis olla kuni kolm kuupalka.

Vallavalitsuse koosseisu kinnitamise ja kahekuuse hüvitise poolt olid 17 volikoguliiget, vastu oli üks.

Värner Lootsmann küsis, mis roll hakkab edaspidi olema abivallavanematel, kui nad pole vallavalitsuse liikmed, nagu olid siiani.

Urmas Kirtsi vastas, et uus vallavalitsus on täielikult poliitiline. Abivallavanemad jäävad ametnikeks ning nende ametinimetus muutub. Vallavanema asendamine määratakse käskkirjaga.

Kuna vallavalitsuse uued liikmed ei saa samaaegselt olla volikogus, määrab valla valimiskomisjon sel nädalal nende asemele asendusliikmed.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu esindajateks kinnitati volikogu poolt volikogu esimees Andres Paomees ja asendajaks aseesimees Tõnu Tamm ning vallavalitsuse poolt vallavanem Urmas Kirtsi ja tema asendajaks Kalmer Märtson.

Volikogu juures 9 komisjoni
Kuusalu vallavolikogu juurde moodustatakse vallavalitsuse ja volikogu nõustamiseks 9 alalist komisjoni, nagu on olnud ka seni.

Arengukomisjon tegeleb planeerimise suunamise ja ehitusküsimustega. Eelarve- ja majanduskomisjoni põhilised tegevusvaldkonnad on seotud eelarve menetlemise, investeeringute planeerimise, valla rahaliste kohustuste võtmise, maksude ja teenuste hindade kehtestamise, valla vara kasutamise ja haldamisega.

Hariduskomisjon arutab valla haridus- ja noorsootöö koordineerimist ning planeerimist, huviharidusega seonduvat. Keskkonnakomisjoni tegevusvaldkonnad on maa- ja omandireformi, keskkonnakaitse, heakorra, elamu- ja kommunaalmajanduse, valla teede korrashoiu küsimused.

Korrakaitsekomisjon tegeleb avaliku korra tagamise, päästeteenistuse, politsei ja teiste jõustruktuuridega koostöö planeerimisega. Külaelukomisjon nõustab külaelu küsimustes. Sotsiaalkomisjon arutab sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamist ja planeerimist ning tervishoiu korraldamise küsimusi.

Vabaajakomisjoni tegevusvaldkonnad on kultuuri- ja sporditegevus ning nendega seotud MTÜde küsimused. Revisjonikomisjon kontrollib valla finantsdokumente, valla rahade kasutamist jms.

Komisjonide esimehed valitakse volikogu järgmisel istungil, mis toimub kolmapäeval, 2. detsembril.

Eelmine artikkelVarastati sõiduauto varuosi
Järgmine artikkelPresident TOOMAS HENDRIK ILVES külastas Juminda korrakaitsjaid