Kuusalu vallavalitsus soovib lõpetada lepingu Port Salmistu OÜga

152
Salmistu sadamas on 58 paadikohta, neist pooled on täidetud. Sadamahoone ala seisab tänini tühjalt. Foto Madis Praks

Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt saatis kuu aega tagasi, 12. juunil Port Salmistu OÜ juhile Stig Rästale kirja, milles Kuusalu vallavalitsus küsib nõusolekut Salmistu sadama hoonestusõiguse kandmiseks Kuusalu valla nimele – sisuliselt tähendab see soovi lõpetada Kuusalu vallavalitsuse ja Port Salmistu OÜ 31. mail 2022. aastal 30 aastaks sõlmitud hoonestusõiguse lepingu lõpetamist.

Vallavanem põhjendab kirjas, et Port Salmistu OÜ on rikkunud lepingulisi kohustusi. Ettevõte ei ole Kuusalu vallavalitsuse nõudel esitanud kehtivat kindlustuspoliisi ega kandnud vallavalitsuse arvelduskontole 10 000 eurot lepingu rikkumiste kohutuste täitmiseks või esitanud 10 000 euro suurust pangagarantiid, mis pidi olema tehtud ühe kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist.

Veel on märgitud, et Salmistu sadamas pidi teenuse pakkumine olema lahendatud kolme konteineriga – üldkasutatav tualett, kapteni kontor ja ladu. Kontori ja lao jaoks ei ole konteinereid sadamasse paigutatud.

Kirjas on ka viidatud, et täitmata on sadama hoonestaja leidmiseks korraldatud kirjalikule enampakkumisele esitatud tegevuskava, mille järgi pidi sadamahoone projekt olema valmis 31. augustiks 2022, ehitaja leitud 31. oktoobriks 2022 ja ehitustööd alanud 1. märtsiks 2023. Port Salmistu OÜ ei ole siiani esitanud Kuusalu vallavalitsusele sadama ehituseks projekti ega asunud taotlema ehitusluba.

Kirjas on selgitatud, et vastavalt asjaõigusseadusele on kinnisasja omanikul õigus nõuda hoonestajalt nõusolekut hoonestusõiguse enda nimele kandmiseks, kui hoonestaja ei ole hoonestusõiguse seadmisel kokku lepitud tähtaja jooksul nõutavat ehitist püstitanud või rikub oluliselt oma lepingulisi kohustusi.

Kuusalu vallavalitsus korraldas Salmistu sadama kinnistu hoonestaja ja väikesadama operaatori leidmiseks kirjaliku enampakkumise mullu kevadel. Konkursile esitati neli pakkumist. Võitis Rasta Music OÜ, mis lepingu sõlmimise ajaks oli ümber vormistatud Port Salmistu OÜks.

Tookord põhjendas hindamiskomisjoni kuulunud vallavanem Terje Kraanvelt, et ettevõte sai hindamiskriteeriumite põhjal parima tulemuse, võitja tegevuskava oli hästi läbi mõeldud, arvestatud kohaliku kogukonna soovidega, sobitatud külakeskkonda ning mõeldud ka sellele, kuidas säilitada sadama atraktiivsus, kui pole head rannailma.

Port Salmistu OÜ-le 12. juunil saadetud kiri ja Salmistu sadama hoonestamise teema olid kõne all Kuusalu vallavolikogu istungil 28. juunil. Heino Junolainen opositsiooni kuuluvast valimisliidust Üks Kuusalu Vald oli seisukohal, et kuna Port Salmistu OÜ ei ole lubatud investeeringuid seni tegema asunud, võiks vallavalitsus ise hakata paatide hoiu ja parkimise eest raha koguma.

Sõnumitooja palus vallavalitsuse saadetud kirja ja volikogu istungil öeldu kohta kommentaari Port Salmistu OÜ juhtidelt Stig Rästalt ja Silver Rästalt.

Nad vastasid, et ei saa veel vallavalitsuse ettepanekut kommenteerida, kuid selgitavad vallavolikogu istungil öeldu kohta, et sadama opereerimisel on palju varjatud kulusid, mis pole avalikkusele nähtavad: „Lepingu allkirjastamisel lasus Port Salmistu kohustus luua mitu töökohta, alustada väga kuluka sadamahoone projekteerimisega arvestades ka äärmiselt lühikese nõuetekohase ajakavaga. Igakuist katmist vajavad tasuta tualettruumid rannarahvale, sadamaga seotud hooajalised tehnilised tööd ning elektri-, side- ja kanalisatsiooniteenused. Ka peab Port Salmitu hoidma reservi, sest sadama akvatoorium on looduslikult keerukas ja kui tormiga kandub sadama sissesõidu alasse liiva, on opereerijal kohustus kiiresti reageerida ja liiv eemaldada. Tegu on kuluka teenusega ja selles osas on meid kui opereeerijat nõustanud juba mitu spetsialisti. Ressurssi nõuavad ka Port Salmistu kodulehe pidamine ning tulevikus ka turundusega seotud tegevused.“

Toimetusele kirjalikult saadetud selgituses on lisatud, et sadamahoone eskiisid on koostöös arhitektidega valmimas ning Silver Rästa on augustis lõpetamas Hiiumaa Suuremõisa Ametikooli väikesadama spetsialisti eriala.

Esmaspäeval teatas Stig Rästa, et deposiit on makstud, kindlustus tehtud: „Konteinereid ei ole mõtet niisama seisma tellida, sadamakapten Silver Rästa elab suviti vahetus läheduses. Täname Kuusalu valda väga hea koostöö eest.“

Kuusalu vald renoveeris Salmistu amortiseerunud sadama riigi toetusel. Projekti maksumus oli 1 661 280 eurot, millest 790 311,40 eurot andis Riigi Tugiteenuste Keskus. Kuusalu vallal kulus omaosalusena 915 796,60 eurot. Port Salmistu OÜ lubas renoveeritud sadamasse ehitada 400 ruutmeetrise ehitusalaga kahekorruselise sadamahoone. Mullu kevadel prognoositi ehituse maksumuseks 2 miljonit eurot.

Eelmine artikkelLoksal hakkas taas tööle Visit Lahemaa infopunkt
Järgmine artikkelRaven saab KIKist toetust Aegviidu jaoks, Raasikule mitte