Kuusalu vallavalitsus pooldab Kotkal elektritootmise taaskäivitamist

1888

Kuusalu vallavalitsus andis kooskõlastuse vee erikasutusloale, mis võimaldaks Kotka paisu säilitamist.

Möödunud neljapäeval toimunud istungil oli Kuusalu vallavalitsuses kõne all ASi Generaator esitatud taotlus vee-erikasutusloa saamiseks, et jätkata vee paisutamist Valgejõel Kotka külas. Vallavalitsus saab taotlusele anda kooskõlastuse ehk lisada oma seisukoha, lõpliku otsuse langetab keskkonnaamet.

Vallavalitsus leidis, et pais võiks jääda ja ettevõte taas käivitada elektritootmise, ehitada tuleks kalapääs.  

Loksa-Võsu teeristi lähedal asuvad Kotka pais ja elektrijaam kuuluvad ASile Generaator, kes on need rentinud kuni aastani 2062 OÜlt Generaator E&K.
Ettevõte tootis Kotkal elektrit, viimastel aastatel on hüdroelektrijaam seisnud, kuna firmal puudub luba vee erikasutuseks. Taotlus loa saamiseks esitati keskkonnaametile 2010. aasta oktoobris.

Aastal 2007 valmisid Valgejõel paiknevate Kotka ja Nõmmeveski paisude kalapääsude keskkonnamõju hindamine ning Kotka kalapääsu rajamise variantide teostatavuse hinnang.

Keskkonnaspetsialistid pakkusid 4 võimalust: olemasoleva veetaseme ja hüdroelektrijaama taaskäivitamisvõimaluse säilitamine, kamberkalapääsu ehitamine ja paisjärve osaline puhastamine settest; olemasoleva veetaseme alandamine 1,2 meetri võrra, paisu osaline lammutamine, looduslähedase kalapääsu rajamine ja paisjärve süvendamine paisu ees; paisu täielik lammutamine, kärestiku taastamine, sette eemaldamine kärestikul ja suplustiigi rajamine või nullvariant ehk midagi ei tehta.

Kotka paisust väljub kanal, mille kaudu saab vett Kotka Forell. Keskkonnaametil tuleb otsustamisel pidada silmas, et Kotka Forelli tiikidele oleks tagatud veevarustus.

Keskkonnamõju hindajad on oma aruandes märkinud, et parim variant oleks kalade rändevõimaluse loomise seisukohalt pais lammutada ja taastada kärestik, mis tähendab, et elektrit siis toota ei saaks. Samas oleks tarvis sel juhul ehitada kalatiikide jaoks uus veevarustussüsteem.

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi: „Vallavalitsus on seda meelt, et vesi oleks paisutatud ja maastikku ilmestaks tehisjärv ning elektrit oleks võimalik toota. Kaladele tuleks luua võimalus ülesvoolu pääsuks, arvestades olemasolevat olukorda.  Vallavalitsust teeb murelikuks pigem see,  et olukordades, kus oleks võimalik saavutada mõistlik kompromiss nii keskkonnahoiu kui ärihuvide vahel, toimub vägikaikavedu, tulemuseks on määramatus ja lagunemine.“

Eelmine artikkelKehra külas põles kulu
Järgmine artikkelPõhja-Eesti kohaliku toidu märgis – Arenduskoda laiendab projekti üle Harju- ja Virumaa