Kuusalu-Vratsa Comeniuse projekt

897

Kai Sinisalu ja Lana Toomvap Kuusalu Lastekaitse Seltsist ning projektijuht Viive Abel, Vello Sats, Kai Peterson ja Margit Kröönström Kuusalu koolist külastasid 25.-29. aprillil Comenius Regioprojekti „Kultuuritraditsioonide säilitamine ja arendamine kui võimalik tegur noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks“ raames Bulgaaria Vratsa linna. Tehti kokkuvõtteid, mida on projekt kummalegi poolele andnud. Projekt lõpeb augustis.