Kuusalu vallas jääb üle 100 lapse sügisel lasteaiakohata

1477

Kuusalu lasteaias Jussike käib 184 last. Järjekorras on praegu 124. Sügisest jäävad lasteaiakohata 82 last.
Kolgas saaks sügisel avada uue rühma, selleks kuluks 800 000 krooni.

Kolga lasteaia rühmaruumide remondiraha oli Kuusalu valla selle aasta eelarve projektis esialgu sees, kuid eelarvetulude vähenemise tõttu võeti hiljem välja.

Lapsevanem Hedi Schvede küsis paar nädalat tagasi Sõnumitoojalt, kuidas saaks lehe kaudu pöörduda Kuusalu vallavolikogu poole, et selgitada lasteaiakohtade ja Kolga lasteaia uue rühma ruumide remondi vajadust. Ta saatis toimetusse volikoguliikmetele adresseeritud avaliku kirja. Kuna aga teema huvitab paljusid lapsevanemaid, leppisime kokku, et toimetus teeb sellel teemal loo – nii saame küsida kommentaare valla ametnikelt ja lasteaedade juhatajatelt.

Tallinna Tehnikaülikoolis töötav Hedi Schvede ja ta abikaasa otsustasid 2007. aastal kolida Tallinnast Kuusalu valda Mäepea külla. Sama aasta sügisest registreeris ta enda ja oma vastsündinud lapse Kuusalu valla elanikuks ning pani  lapse Kuusalu lasteaia Jussike järjekorda. Juba siis öeldi Jussikesest, et 2009. aasta sügisest last lasteaeda panna ei saa, sest pole kohti, kuid Kuusalu vallal on plaanis ehitada Kiidu uus lasteaed.
„Mind julgustas Sõnumitoojast loetud info, et riik toetab Kiiu lasteaia ehitust. Suur oli me kurbus, kui mõni kuu hiljem lugesime, et riigi rahakott on pandud lukku ja uut lasteaeda pole võimalik ehitada. Suures hädas registreerisin oma lapse 2009 talvel Kolga lasteaeda. Kuigi see jääb meie kodust 18 kilomeetri kaugusele ning Tallinnasse tööle sõites ja õhtul tulles peab tegema seega ligi 40-kilomeetrise ringi. Ehmatusega kuulsin maikuus, et ka Kolga  lasteaias ei ole kohta. Õhkõrn võimalus on siis, kui vald renoveerib seal tühjana seisvad rühmaruumid.“

Kui lapsevanem vallamajast uuris, kas rühm sügiseks remonditakse, selgus, et remondirahast on eelarves pool ehk 400 000 krooni.

„Kuusalu vallavolikogu võiks siiski otsustada uue rühma remontimise ja avamise kasuks. Olen väga mures, seni olen kogu lapsega kodus oldud aja töötanud ja maksnud vallale makse. Suvel on võimalus astuda doktorantuuri, osaleda aktiivsemalt õppetöös, kuid selleks peaks lapsele olema lasteaiakoht,“ selgitab Hedi Schvede. Ta arvab, et kindlasti ei ole tema Kuusalu vallas ainus ema, kellele on lasteaiakoha puudumine tõsine probleem.

Kiiu lasteaia rahataotlus taas esitatud
Kuusalu abivallavanem Tõnu Ammussaar on samuti seda meelt, et lasteaiakohtade puudumise küsimus on Kuusalu valla noorte perede jaoks üks olulisemaid. Vallavalitsus on esitanud kohalike oma­valitsuste investeeringute (KOIT) kavasse uue taotluse Kiiu lasteaiale ehitusraha saamiseks.

Ta arvab, kui KOIT-kavast otsustatakse Kiiu lasteaeda toetada, kaob Kolga lasteaia uue rühma avamise vajadus, sest paljud lapsed viiakse Kolka Kuusalu piirkonnast.

Samas nendib ta, et Kolga lasteaia maja remontimine poleks sellegipoolest asjatu, sest kogu maja tuleb korda teha.

Kolga lasteaia ruumidele mitmeid võimalusi
Ka Kolga lasteaia juhataja Kaja Martinson on seisukohal, et lasteaiamaja ja õueala tuleks korda teha: „Esialgu saaksime juurde uue rühma. Kui Kiiu lasteaed valmib ning osa Kiiu-Kuusalu lapsi viiakse meilt ära, ei tähendaks see, et lasteaiamaja jääks tühjaks. Uuemates lasteaedades on tegevustoad, näiteks muinasjutu- või meisterdamistuba, meie majas need puuduvad. Olen mõelnud, kui lapsi ei tule viie rühma jagu, võiks üle tuua ‘Kolga raamatukogu ja päevakeskuse, mis praegu asuvad kortermajas.“

Kolga lasteaias käib Kuusalu-Kiiu piirkonnast 3 last. Järjekorras on 43 last, neist 20 saavad sel sügisel lasteaiakoha. Järjekorras olevatest lastest on 7 Kiiust, 2 Kuusalust ja 4 Valklast.

Kaja Martinson võtab selle nädala jooksul kõigi taotlejatega ühendust ja uurib, kui paljud neist soovivad endiselt kohta Kolga lasteaeda. Järjekorras on eelis oma valla lastel.

Samas tõdeb juhataja, et 12 last on järjekorras teistest omavalitsustest, näiteks Tallinnast ja Rakverest: „Nende seas on inimesi, kes reaalselt elavad Kuusalu vallas, kuid üüripinnal. Üürikorterisse aga neid sisse ei kirjutata ja seetõttu on jäänud mujale elanikeregistrisse.“

Kolga lasteaias on 3 liitrühma ja sõimerühm, lapsi kokku 68.

Aasta pärast Kuusalus lasteaiakohata 115 last
Kuusalu lasteaia Jussike juhataja Astrid Meister tõdeb, et rühmad on üle koormatud, sest lasteaeda on võetud seadusega maksimaalselt lubatud arv lapsi. Rühmi on 9, lasteaiakohti 184. Lasteaiakohta taotletakse 128 lapsele, sellest sügisest saavad koha 46 last, kohata jäävad 82.

Astrid Meister: „Oleme analüüsinud laste arvu ja arvutanud, et sügisest 2010 jäävad lasteaiakohata juba 115 last. Probleem on tõsine, paljud emad on rahulolematud. Oleme olukorrast informeerinud hoolekogu ja vallamaja ametnikke. Kogu lootus on uuel Kiiu lasteaial.“

Palju kõneldakse viimasel ajal ka sellest, et ehkki räägitakse kohtade puudumisest, ei käi kõik koha saanud lapsed lasteaias.

Astrid Meister selgitab, et põhimääruses on kirjas, kui laps puudub sellest informeerimata üle kuu, võib ta nimekirjast välja arvata: „Aga lapsed puuduvad põhjusega. Kas on haiged või jääb vanaema kuuks ajaks puhkusele või sünnib tita perre. Väikelastele on isegi soovituslik anda lasteaiast vabu päevi. Üldiselt on meil Eestis lubatud suured rühma.Kui kõik lapsed on terved ja kohal, on see meie õpetajatele päris ränk koormus ja ka lastele endile raske.“

Kolga uus rühm sõltub laekumistest
Kuusalu vallavolikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Kirtsi sõnab, et Kolga lasteaia uue rühma avamise ideed ei ole maha maetud: „Vaatame, kuidas sel ja järgmisel kuul maksud laekuvad. Kui vallaeelarvesse tuleb raha kenasti, on mõeldav, et ruumid remonditakse.“

Ta lisab, et ühe lahendusena lasteaiakohtade puudumise probleemile võiks propageerida laste koduhoiuteenust, see oleks võimalus kodusele või ka tööta jäänud emale sissetuleku teenimiseks.

Eelmine artikkelVargus Kehra linnas
Järgmine artikkelVihasoo teaduspäevale kogunes saalitäis rahvast