Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­de­batt

126
Kolgaküla rahvamaja.

Kuu­sa­lu val­la va­baü­hen­dus­te ümar­laud kor­ral­dab ka see­kord ko­ha­li­ke va­li­mis­te eel Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas va­li­mis­de­ba­ti, ku­hu oo­da­tak­se osa­le­ma val­la­vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­va­te kõi­ki­de va­li­mis­lii­tu­de ja era­kon­da­de esin­da­jaid. Es­ma­kord­selt on kaa­sa­tud kor­ral­da­ja­te rin­gi Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit (KuEL), kes esi­tab kü­si­mu­si et­te­võt­lu­se tee­mal. Ku­ni 6. ok­toob­ri­ni oo­da­tak­se kü­si­mu­si ka val­la­ko­da­ni­kelt. Neist va­li­ku teeb va­baü­hen­dus­te ümar­laud. Mo­de­raa­to­ri rol­lis on Ar­tur Tal­vik. Ree­del, 8 ok­toob­ril toi­mu­vast de­ba­tist teeb val­la Fa­ce­boo­kis ot­seü­le­kan­de ja sal­ves­tab Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka, sal­ves­tust saab jä­re­le vaa­da­ta.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va­matk
Järgmine artikkelLüü-Tür­ri plaat kan­di­dee­rib Et­no­kul­bi­le