Raa­si­ku val­las pa­neb tee­de­le mus­ta kat­te OÜ ŠEI­KER TEED

77

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas val­la tee­de tä­na­vu­seks pin­da­jaks OÜ Šei­ker Teed, kes pak­kus rii­gi­han­ke­ga sood­sai­ma hin­na – 59 949,50 eu­rot, mil­le­le li­san­dub käi­be­maks. Han­kes­se esi­ta­sid pak­ku­mi­se 4 et­te­võ­tet, kal­lim hind oli vei­di üle 76 000 eu­ro. OÜ Šei­ker Teed teeb ka­he­kord­se pin­da­mi­se Roo­si, Par­gi, Moo­ni, Nel­gi, Kan­ni­ke­se, Tul­bi, Raud­tee, Tam­me ja Hei­na tä­na­val. Val­la­va­nem Raul Siem üt­les, et pak­ku­mi­ne oli sood­sam eel­da­tust, sest ee­lar­ves oli mus­ta kat­te pa­ne­kuks et­te­näh­tud vei­di suu­rem sum­ma: „Üle­jää­nu eest suu­ren­da­me 15 prot­sen­ti han­ke­le­pin­gu mah­tu ning al­les jää­va jää­gi hoia­me re­ser­vis, ku­ni lae­ku­vad ka as­falt­be­toon­kat­te  han­ke­tu­le­mu­sed.“

Eelmine artikkelEt­te­pa­ne­kud Raa­si­ku val­la kaa­sa­vas­se ee­lar­ves­se
Järgmine artikkelLas­teaia kaks rüh­ma aju­ti­selt Keh­ra koo­li võim­las