Kuu­sa­lu val­la toe­tus­sum­mad spor­di tree­nin­gu­rüh­ma­de­le

192
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas eel­mi­sel nel­ja­päe­val tree­nin­gu­rüh­ma­de­le an­ta­va­te toe­tus­te sel­le osa, mis läh­tub tree­nin­gu­tes osa­le­va­te õpi­las­te ar­vust ja klu­bi spet­sii­fi­kast. Veeb­rua­ri al­gu­ses said klu­bid võrd­selt põ­hi­sum­ma, mis oli 3750 eu­rot. Nüüd saab Kuu­sa­lu Spor­di­klu­bi li­saks 4138 eu­rot, Kei­la Swimc­lub/Ind­rek Sei Uju­mis­kool 7241 eu­rot, jalg­pal­lik­lu­bi Kuu­sa­lu Ka­lev 8276 eu­rot, ka­ra­tek­lu­bi IVL ja Ha­ra Sei­la­mi­se Selts mõ­le­mad 3103 eu­rot, Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi 2069 eu­rot, Kuu­sa­lu Rah­vas­port 1034 eu­rot ja Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi 4410 eu­rot. Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­li­le maks­tak­se 1034 eu­rot ühe tree­ning­rüh­ma eest. Kui­gi Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kool taot­les toe­tust ka­he­le rüh­ma­le, on val­la­va­lit­su­se ot­su­se sel­gi­tu­ses mär­gi­tud, et kont­rol­li tu­le­mu­se­na ilm­nes, taot­lu­se­ga kaas­ne­nud ni­me­kir­jas oli lap­si roh­kem, kui te­ge­li­kult käis tree­nin­gu­tel.

Eelmine artikkelLahe­maa Loo­dus­koo­li juht MAIE IT­SE on loo­dus­kait­se hõ­be­mär­gi lau­reaat
Järgmine artikkelHea Tu­ju Es­mas­päev osa­les vir­tuaal­ses ühis­laul­mi­ses