Hea Tu­ju Es­mas­päev osa­les vir­tuaal­ses ühis­laul­mi­ses

531
Kuu­sa­lu koo­li õpe­ta­ja­te, lap­se­va­ne­ma­te ja vi­list­las­te ker­ge­muu­si­ka­koor Hea Tu­ju Es­mas­päev. Va­sa­kul esi­reas EKE­BERT ES­KEN ja KÜL­LI-KAT­RI ES­KEN, kes­kel lil­le­de­ga di­ri­gent KAI PE­TER­SON.

Pü­ha­päe­val tä­his­ta­ti Tal­lin­nas lau­lu­väl­ja­kul erio­lu­kor­ra lõp­pu kont­ser­di­ga „Ke­vad tu­li tei­si­ti“, kus 2500 koo­ri­laul­jat esi­ta­sid in­ter­ne­ti ja tah­ve­lar­vu­ti­te va­hen­du­sel koos Ivo Lin­na ja an­samb­li­ga Su­per­no­va he­li­loo­ja Alo Mat­tii­se­ni lau­lu „Isa­maa ilu hoiel­des“. Ju­ha­tas di­ri­gent Aar­ne Sa­lu­veer. Ühis­laul­mi­sest võt­tis osa ka Kuu­sa­lu ker­ge­muu­si­ka­koor Hea Tu­ju Es­mas­päev. Di­ri­gent Kai Pe­ter­son tea­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ta re­gist­ree­ris koo­ri ning lau­lis kaa­me­ra ees kaa­sa, te­ma sel­ja ta­ga oli koo­ri pilt: „Nii ko­gu koor mi­nu­ga ühel pil­dil ja sa­mas laul­si­me eral­di.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tus­sum­mad spor­di tree­nin­gu­rüh­ma­de­le
Järgmine artikkelAl­gas Kuu­sa­lu koo­li korv­pal­li­väl­ja­ku re­no­vee­ri­mi­ne