Kuusalu valla terviseprofiil annab ülevaate nii tööhõivest kui rahva tervisest

1199

Kuusalu vallas oli avalikustamisel terviseprofiil, mis on osa arengukavast.

Kuusalu valla terviseprofiili koostas 3liikmeline töörühm: Inge Lukme, Kaie Ustav ja Pilleriin Kurg, kes uurisid rahva sotsiaalset sidusust ja võrdseid võimalusi, laste ja noorte turvalist ning tervislikku arengut, tervislikku elu-, õpi- ja töökeskkonda, tervislikku eluviisi, terviseteenuseid ning koostasid andmete põhjal tegevuskava.
Detsembri lõpus tutvustati terviseprofiili Kuusalu vallavolikogule ning jaanuari lõpus on plaanis see vastu võtta. Terviseprofiili koostamine pole kohalikele omavalitsustele kohustuslik, see on tehtud umbes pooltel.
Sotsiaalvaldkonna abivallavanem Aare Ets selgitas, et Harju maavalitsus eraldas maakonna 2015. aasta tervisedenduse rahast Kuusalu vallale terviseprofiili koostamiseks 500 eurot tingimusel, et see kasutatakse 2015. aasta lõpuks. Seetõttu tegi vallavalitsus ettepaneku alustada terviseprofiili koostamisega varem, kui sotsiaalvaldkonna arengukava ette näeb.
Terviseprofiil kooskõlastati valla perearstide, vallavalitsuse ja sotsiaalkomisjoniga, 13. jaanuaril oli avalik arutelu Kiiu mõisas.
Abivallavanem märkis, et terviseprofiili koostamine on sisuliselt hinnangu andmine kokukonna ja elukeskkonna terviseseisundile: „Profiil määratleb täpsemalt ka selle, kuidas on kõige otstarbekam probleeme lahendada ning vajadusi täita, pakkudes välja selleks vajalikud tegevused ja ressursid.”
Terviseprofiili koostamisel selgus, et Kuusalu valla ülalpeetavate määr on kõrgem Eesti ning Harju keskmisest – Kuusalu vallas suureneb 65aastaste ja ja vanemate osakaal iga aastaga, see survestab omakorda sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi. Koostajad märkisid ka, et 2015. aastal elab Kuusalu vallas 463 tööealist inimest vähem kui 2006. aastal.
Statistikaameti andmetel said Kuusalu valla maksumaksjatest 2014. aastal miinimumpalka 15,4 protsenti. Ravikindlustatute osakaal Kuusalu valla rahvastikust on vähenenud – 2015. aastal on 477 inimest Kuusalu vallas ravikindlustuseta. Perearst Susanna Kari kommenteeris – välismaal töötajad pole siin arvel. Elukoht on küll Kuusalu vallas, aga ravikindlustust saavad näiteks Soomest. Registreeritud töötuid oli Kuusalu vallas 2015. aasta lõpus 85.
Terviseprofiili arutelul osalejad tõid välja murekohti, millele võiks terviseprofiiliga tähelepanu juhtida – hajaasustusega vallas on kehv ühistranspordiühendus, mitmel pool võiksid kohalikud sõita ka koolibussiga, kuid need on nii täis, et ka lapsed peavad püsti seisma.
Arutlejad märkisid, et naabrivalve on silmapaistvalt hea Juminda poolsaarel, kuid üldiselt jääb kogukondade initsiatiiv turvalisuse tagamiseks pigem nähtamatuks.
Üks suurimaid murekohti, mis arutelu käigus välja toodi, oli alkoholiprobleem. Vallas on 18 asutust, kust saab osta alkoholi. See tekitas küsimuse, kuidas saab Kuusalu valla võimekus alkoholipoliitikat reguleerida ja suunata on pigem piiratud – kui mida muuta, oleks seda mõistlik teha kogu Eestis.
Toodi välja, et Kiiu kõrtsi juures peaks käima sagedamini patrullauto, sest kohalikud on märganud, et sealt minnakse purjus peaga teedele kurvitama.

Eelmine artikkelMerekultuuriaasta fotokonkurss „Meri on meie pärand ja ajalugu” ootab osalema
Järgmine artikkelLahemaa Mereklubi kutsub mereringi