Kuusalu valla sotsiaaltranspordi projekt edukas

1475

13 omavalitsuse ühisprojektis on kõige aktiivsemalt tegutsetud Kuusalu vallas.

Kuusalu vald osaleb koos 11 Lääne-Viru ja 1 Järvamaa omavalitsusega Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastatavas projektis „Tööle pääsu takistuste kõrvaldamine ühtse sotsiaaltranspordisüsteemi abil“. Projekti kogumaksumus on 213 816,23 eurot, ESF annab 90 protsenti ehk 191 732,64 eurot, omavalitsused 22 083,59 eurot.

Seni korraldas iga omavalitsus üksi abivajajate transportimise, alates aprillist on projekti raames tööle pandud ühine kõnekeskus. Riigihanke kaudu leiti operaatorteenuse pakkujaks OÜ Samres Tartust, transpordifirmadeks Tapa Autobussipark ja Rakverest Villa Takso.
 
Kuusalu valla hoolekande­spetsialist Pilleriin Rembel ütleb, et see polegi oluline, kuskohas kõned vastu võetakse või millisest paigast invabuss saabub, tähtis on, et kõik abivajajad saavad teenindatud.

Kui oktoobri lõpus tehti Rakveres Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidus kokkuvõtteid projekti käivitumisest, selgus, et kõige aktiivsemalt on sellesse lülitunud Kuusalu vald. Septembrikuu lõpu seisuga oli transpordikuludeks tasutud kokku 34 542,97 eurot, sellest ligi pool ehk 15 292,21 eurot Kuusalu valla abivajajate sõidutamiseks. Kuusalu valla sõitudeks kulus ESFi raha 13 712,53 eurot, vald ise on tasunud 10 protsenti ehk 1579,68 eurot.

Tapa Autobussipark on Kuusalu valla sõitudeks palganud kaks kohalikku juhti. Üks igapäevane marsruut on Kuusalu-Uuri-Vihasoo, millega saavad Vihasoo kooli ja tagasi 4 õpilast.

Esmaspäeval viiakse ja reedel tuuakse Kuusalu valla lapsed Ääsmäe koolist, paaril päeval nädalas sõidab laps kooli Kosejõele. Veel sõidutatakse erivajadusega inimesi igapäevaselt tööle, vastavalt vajadusele arsti juurde või rehabilitatsiooniteenusele. Sotsiaaltransporditeenuse abil saab sõidutada inimesi ka ratastoolis või lamavas asendis.

Projekti nimi tähendab, et sotsiaaltransport peab aitama tagada inimeste tööhõivet. Esiteks sõidutama puuetega inimesi tööle ja tagasi, kui nad ei saa ise liikuda või puudub ühiskondlik transport. Teiseks erivajadustega laste sõidutamine – et seda ei peaks tegema nende vanemad oma palgatöö ajal. Kolmandaks sõidud arsti juurde, puuetega inimestel ka Almakeskusesse.

Kõigepealt tuleb sotsiaal­transpordi soovijal võtta ühendust hoolekandespetsialistiga. Tema ütleb, kas sõidu soovija kuulub sotsiaalfondist toetatavasse sihtgruppi ning ei pea ise tasuma, või kui ei kuulu, teavitab hinnakirjast.

Kui valla spetsialist annab loa ja sisestab taotleja andmed operaatori kliendiprogrammi, saab inimene edasi juba ise operaatoriga suhelda ja sõite tellida.

Vallavalitsusele esitatakse igakuine aruanne sõiduteenust kasutanud isikute nimede ja läbitud kilomeetritega. Viimane aruanne Kuusalu valla kohta oli 10 lehekülje pikkune.

Pilleriin Rembel: „Praegust sotsiaaltransporditeenust ei anna varasemaga võrrelda. On kvaliteetne, toimib ühtselt, bussi­juhid on koolitatud puuetega inimesi aitama. Seni sõidutasid abivajajaid valla sotsiaaltöötajad, lapsevanemad või tellitud bussijuhid. Samas rahaliselt oleme kulutanud varasemast vähem.“

Tegu on pilootprojektiga, rahastus lõpeb 31. mail 2012.

Pilleriin Rembel loodab, kui pilootprojekti periood näitab, et selline süsteem on vajalik, on lihtsam edaspidise rahastuse leidmiseks tuge saada.

Eelmine artikkelKorstnast tõusis leek
Järgmine artikkelUued elamurajoonid on lõpuni ehitamata – nii ka Leegiranna Kuusalu vallas