Kuu­sa­lu val­la sot­siaal­ko­mis­jon

86
Mart Reimann

Ku­na Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jo­ni ase­esi­mees Enn Kirs­man pea­tas oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na, kor­ral­da­ti val­la­vo­li­ko­gu 26. ap­ril­li is­tun­gil uue esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne, sest vas­ta­valt sea­du­se­le tu­leb need va­li­da kor­ra­ga. Kan­di­daa­ti­deks esi­ta­ti koa­lit­sioo­nist sot­siaal­ko­mis­jo­ni se­ni­ne esi­mees Mart Rei­mann ja lii­ge Kris­ti Ve­te­maa, mõ­le­mad on va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Tei­si kan­di­daa­te ei ol­nud. Sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel sai Mart Rei­mann 8 poolt­häält ja jät­kab esi­me­he­na. Asee­si­me­heks va­li­ti 6 poolt­hää­le­ga Kris­ti Ve­te­maa. Mart Rei­man­ni et­te­pa­ne­kul jäid ko­mis­jo­ni liik­med sa­maks. Ta põh­jen­das, et ko­mis­jon on töö­le ha­ka­nud ja liik­med häs­ti pa­nus­ta­nud. Sot­siaal­ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad
veel Enn Kirs­man, Kau­po Par­ve, Tii­na Viir­na, Kai­do Tsel­ler, San­der Vald­maa, Ta­nel Tom­son, Avo Vest, Ker­li Pa­lu, Kris­tii­na Raid­la-Puhm, Lai­vi Kir­si­puu, Jaa­na Ränk, Kert­tu Saag­pakk, Su­san­na Ka­ri, Kül­li Luuk ja San­ne Säär.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se- ja noor­soo­töö­ko­mis­jon
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni ju­hib MAAR­JA METS­TAK