Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se- ja noor­soo­töö­ko­mis­jon

64
Ilvard Eeriksoo

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ha­ri­dus- ja noor­soo­töö­ko­mis­jo­ni esi­me­he­na jät­kab sa­la­jas­te va­li­mis­te tu­le­mu­se­na Il­vard Ee­rik­soo va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, uueks asee­si­me­heks va­li­ti Mart Rei­mann sa­mast va­li­mis­lii­dust. Va­li­mi­ne kor­ral­da­ti, sest se­ni­ne asee­si­mees Enn Kirs­man pea­tas oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na. Il­vard Ee­rik­soo va­li­ti esi­me­heks 10 poolt­hää­le­ga, asee­si­me­heks va­li­tud Mart Rei­mann sai 3 poolt­häält. Üks va­li­mis­se­del oi keh­te­tu. Ko­mis­joni tei­sed liik­med jäid Il­vard Ee­rik­soo et­te­pa­ne­kul sa­maks, sest ko­mis­jon on häs­ti töö­ta­nud ja usub, et tööd jät­ka­tak­se sa­ma hoo­ga. Ko­mis­jo­nis on veel Ind­rek Link, Mart Laan­pe­re, Ott Kask, Su­lev Vald­maa, Kris­ti Ta­rik, Ast­rid Meis­ter, Priit Tam­mets, Jan­ne Ker­do, Kristii­na Raid­la-Puhm, Liis­beth Kal­lak­maa, Ilo­na Mä­gi, Hil­le­ri Trei­salt, Ree­li­ka Saa­ron, Klaa­ra Saar, Kris­ta Al­lik.

Eelmine artikkelMotok­lu­bi soo­vib Kurg­las­se te­ha ela­mus­por­di­kes­ku­se
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la sot­siaal­ko­mis­jon