Kuusalu valla õpilasliinidel jäävad sõitma kohalikud vedajad

794

Riigihanke tulemusena teenindavad Kuusalu valla kooliliine OÜd Arla Sõidud, Tektoon-A ja Alukvik ning FIE Ain Ojala.

Kuusalu vallavalitsus kinnitas möödunud nädalal õpilasliinide vedajate leidmiseks korraldatud riigihanke tulemused, võitjatega sõlmitakse lepingud kolmeks aastaks.

Abivallavanem Tõnu Ammussaar: „Vedajad on samad, mis olid varem, kuid liinid on uued. Pakkujad esitasid liinikilomeetrite hinnad kolme järgneva õppeaasta kohta, kõigil on edaspidisteks aastateks planeeritud ka väike hinnatõus. Algaval õppeaastal tuleb vallal tasuda kohalike õpilasliinide eest kokku umbes sama palju kui eelmisel aastal, suurusjärk on 167 000 eurot. Kuna Kolgas enam keskkooli pole, pidime kogu liinivõrgustikku muutma, looma juurde lisaliine. Hanketulemus on hea ja seda just tänu liinide optimeerimisele. Mitme liini puhul on korraldatud ümberistumine Kolga koolimaja juures. Varem tellisime õpilasvedu kokku 767 kilomeetrit päevas, nüüd on 725 kilomeetrit.“

Abivallavanem lisas, et hankedokumentide vastu tundsid huvi ka mõned suuremad bussifirmad mujalt, kuid oma pakkumusi ei esitanud. Paari liini puhul oli konkurents kohalike vedajate vahel: Leesi-Kuusalu liinile oli kaks pakkumust ja Kiiu-Muuksi-Kolga liinile kolm pakkumust.

Kuusalu-Aru-Kolga-Kiiu liinile ei esitatud ühtegi pakkumust, firmadega räägitakse veel läbi ja sõlmitakse aastane leping.

Vald tasub nende kilomeetrite eest, mis läbitakse koos õpilastega. OÜ Arla Sõidud pakkumused erinevad liinide kaupa sõltuvalt bussi suurusest ning on vahemikus 1,218 eurot kuni 1,423 eurot kilomeetri eest. Tektoon-A küsib 1,15 eurot kuni 1,5 eurot kilomeeter, Alukvik 1,4 eurot ning Fie Aina Ojala 1,26 eurot. 

Tõnu Ammussaar toonitas, et liinikilomeetrite maksumusi pakkujate vahel võrrelda ei saa, kuna vald maksab kindla vahemiku ega tasu liinidele mineku ja tagasituleku eest. Näiteks Tammistu-Leesi-Pudisoo-Kuusalu liinil on liinile minek ja tulek suurem kui vahemik, mille eest maksab vald.

Reedel pidas abivallavanem läbirääkimisi Harjumaa Ühis­transpordikeskusega õpilasveo üle avalikel liinidel. Jõuti kokkuleppele, et kuni 2013. aasta lõpuni saavad Harjumaa Liinide bussidega tasuta sõita kõik need õpilased, kel oli see võimalus seni. Kehtima jäävad samad rohelised sõidukaardid, koolid edastavad info sõiduõigusega õpilaste kohta vallamajja. Koolid annavad edasi ka ID-kaardi andmed ja isikukoodid uute õpilaste kohta, kui neil on õigus liinibussiga sõita.

Järgmisest aastast vähendatakse avalike liinidel tasuta sõitvate õpilaste arvu. Tõnu Ammussaar selgitas, et alates jaanuarist 2014 võimaldab vald tasuta sõitu liinibussis vaid neil õpilastel, kelle kodukohta kohalik kooliliin ei läbi.

„Vastavalt ühistranspordikeskuse üldkoosoleku otsusele tuleb vallal osta iga õpilase jaoks kuukaart, mis on tava-kuukaardist 25 protsendi võrra odavam. Seni toimus vedu nii, et leppisime kokku konkreetse kogusumma ja õpilaste arvu. Kui võimaldaksime edaspidi samas mahus tasuta sõitu avalikel liinidel, kuluks vallal 7000 eurot rohkem,“ rääkis abivallavanem.

Kuusalu valla õpilasliinide marsruutide ja sõiduaegadega saab tutvuda Sõnumitooja ajalehes lk 6 või valla kodulehel.

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Allika külas
Järgmine artikkelKehra algklassid alustasid kooliaastat remonditud koridoridega majas