Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lu­sed sulg­pal­lis

283
KULLAR VEERSALU, MÄRT KOSEMETS ja ALAN KALDJÄRV. Foto Ago Katvel

AGO KAT­VEL

9. ap­ril­lil toi­mu­sid Tal­lin­ki Ten­ni­se­hal­lis MTÜ Kol­ga Pal­lik­lu­bi kor­ral­da­tud Kuu­sa­lu val­la 2022. aas­ta meist­ri­võist­lu­sed sulg­pal­lis. Seits­me män­gi­ja osa­võ­tul toi­mu­nud tur­nii­ri män­gi­ti kõik-kõi­gi­ga põ­hi­mõt­tel.

Kõik vas­ta­sed suu­tis üle män­gi­da Märt Ko­se­mets, kes alis­tas esi­ko­ha ot­sus­ta­nud män­gus Kul­lar Veer­sa­lu tu­le­mu­se­ga 2-1 (19-21; 21-17; 21-17). Kol­man­da ko­ha ot­sus­ta­nud män­gus alis­tas Alan Kald­järv Hei­ki Pa­jus­te tu­le­mu­se­ga 2-0 (21-10; 21-15).

Eelmine artikkelKü­sit­lus Keh­ra jaa­ni­tu­le ko­ha koh­ta
Järgmine artikkelHEND­RIK HER­MAN­DI on Ees­ti meis­ter võrk­pal­lis