Kü­sit­lus Keh­ra jaa­ni­tu­le ko­ha koh­ta

28
Anija vallamaja.

Ani­ja val­la­va­lit­sus kü­sib Keh­ra ela­ni­kelt, mil­list koh­ta jaa­ni­tu­le ja jõu­lu­kuus­ke­de põ­le­ta­mi­se ko­ha­na ee­lis­ta­vad. Vas­ta­ta saab val­la Fa­ce­boo­kis või ko­du­le­hel too­dud lin­gi kau­du. Va­li­kus on kolm va­rian­ti: Kreutz­wal­di tä­nav 1a ehk ala ja­la­käi­ja­te tä­na­va lõ­pus en­ne raud­teed, staa­dio­nia­la ho­ki- või korv­pal­li­väl­ja­ku kõr­val ning prae­gu­ne asu­koht tu­le­va­se las­te­aia kõr­valk­run­dil. Es­mas­päe­va lõu­naks oli vas­ta­nuid 129, kõi­ge po­pu­laar­sem koht on staa­dio­nia­la – lõk­ke­koht jääks pal­li­väl­ja­kust jõe poo­le, esi­ne­mis­la­va saab sät­ti­da nii, et pub­lik oleks kel­gu­mäel.Hää­le­ta­da saab 8. mai­ni.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu 20. mai­laa­dal käis li­gi 3500 ini­mest
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lu­sed sulg­pal­lis