HEND­RIK HER­MAN­DI on Ees­ti meis­ter võrk­pal­lis

17
HENDRIK HERMANDI.

Ap­ril­li al­gu­ses osa­les Kol­ga koo­li 9. klas­si õpi­la­ne Hend­rik Her­man­di Sel­ver Tal­linn Spor­di­kool I võist­kon­na koos­sei­sus võrk­pal­li Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel U18 va­nu­seg­ru­pis. Ree­dest pü­ha­päe­va­ni toi­mu­nud tur­nii­ril võit­sid Sel­ve­ri noo­red viiest män­gust ne­li ning kroo­ni­ti see­ga Ees­ti meist­riks.

Tei­se ko­ha saa­vu­tas Rak­ve­re Spor­di­kool ning kol­man­daks tu­li Spor­dik­lu­bi Tats/ Rae Spor­di­kool.

Hend­rik Her­man­di alus­tas võrk­pal­lit­ree­nin­guid 12aas­ta­selt Kol­gas Sig­ne Tee­sa­lu käe all, Sel­ve­ri võist­kon­na­ga lii­tus ta 2020. aas­ta sü­gi­sel. Sel­ve­ri võist­kon­na noo­ri tree­nib Ran­do Ring­mets.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lu­sed sulg­pal­lis
Järgmine artikkelAni­ja ja Kuu­sa­lu val­la­va­ne­mad Ta­pal