Kuusalu valla lasteaedade osalustasu ka suvekuude eest

1662

Seni maksid Kuusalu valla lapsevanemad lasteaia osalustasu 9 kuu eest, kui laps oli kolmel suvekuul kodus.

Kuusalu volikogu kehtestas juunikuu istungil valla lasteaedades käivate laste vanematelt võetava osalustasu suuruseks alates 1. septembrist 2011 ühes kuus 23 eurot. See summa tuleb tasuda pere esimese lapse eest. Osalustasust moodustab 7 eurot õppetasu ja 16 eurot kohatasu. Perede teiste lasteaialaste eest küsitakse 7eurost õppetasu.

Alates 2001. aastast kuni tänini oli Kuusalu vallas lasteaia osalustasu 14 eurot kuus. Tõus on ligi 61 protsenti.

Suur muutus on ka see, et seni olid valla kolme- ja enamalapselised pered osalustasu maksmisest täielikult vabastatud, nüüd enam mitte.

Siiani ei pidanud lapsevanemad osalustasu maksma juuni, juuli ja augusti eest, kui laps jäi suvekuudeks laste­aiast koju. Edaspidi tuleb tasuda 11 kuu eest aastas.

Hoolekogude protestikirjad
Kuusalu vallavolikogu maikuu istungil oli arutusel teistsugune eelnõu – osalustasu oli selles kavandatud 21 eurot ning maksmisest oli plaan vabastada nelja- ja enamalapselised pered, kolmelapselistele peredele seda soodustust enam ei laiendatud.

Eelnõust ajendatuna saatsid Kuusalu ja Kolga lasteaedade hoolekogud volikogu istungiks protestikirjad, milles palusid uut korda niisugusel kujul mitte kehtestada. Hoolekogud olid seda meelt, et osalustasu võiks tõusta järkjärgult, mitte hüppeliselt niivõrd suures ulatuses. Ka sooviti, et kolmelapselisi peresid ei võrdsustataks ühe- ja kahelapseliste peredega. Kirjades oli ka taotlus, et hoolekogud kaasataks osalustasu puudutavatesse aruteludesse.

Volikogu jättis maikuus vallavalitsuse esitatud eelnõu vastu võtmata ning suunas teisele lugemisele.

Ümarlaud vallamajas
Kuusalu vallamaja saalis oli 14. juunil haridus- ja sotsiaalkomisjonide ühine laiendatud koosolek, kuhu olid kutsutud vallavalitsuse, lasteaedade, nende hoolekogude ning koolide esindajad.

Epp Müil edastas Vihasoo lasteaia-algkooli hoolekogu seisukoha, milles oldi nõus osalustasu 21eurose tõusuga, otsuse vastuvõtmise edasilükkamist ei pooldatud. Samas leidis ka Vihasoo hoolekogu, et massiline doteerimine ja kohamaksust vabastamine ei ole parim lahendus, kaaluda võiks osalist vabastamist avalduste alusel.

Kuusalu lasteaia Jussike hoolekogu esimees Triin Lõhmus märkis, et osalustasu oleks võinud tõsta varem, ja selgitas ettepanekut siduda osalustasu töötasu alammääraga Eestis – see tagaks tasude automaatse tõusu, kui alammäär kasvab. Hoolekogu pakutud järkjärgulise tõstmisega oleks 1. septembriks 2012 kasvanud osalustasu 25 euroni.

Kuusalu lasteaia direktor Astrid Meister tõi välja fakti, et Kuusalu valla lasteaedades on lapsevanematelt küsitav toiduraha Eesti üks madalamaid.

Vihasoo lasteaia-algkooli direktor Marika Astor avaldas kartust, et koolieelne kasvatus võib muutuda  probleemiks, kui seoses maksejõuetusega hakataks lapsi lasteaiast ära võtma.

Leiti, et keerulisem hakkab olema peredel, kes seni on saanud osalustasudest vabastuse. Samas on võimalik taotleda vallavalitsuselt toetust.

Nii haridus- kui ka sotsiaalkomisjon olid osalustasu tõstmisega nõus.

Kuusalu lasteaia Jussike hoolekogu juht võttis osa veel eelarve- ja majanduskomisjoni koosolekust.

Arutelude põhjal koostas vallavalitsus uue eelnõu, arvesse võeti ka Kuusalu laste­aia hoolekogu ning Enn Kirsmani ettepanekuid.

Lapsevanemate tagasiside
Kuusalu Jussikese hoolekogu liikmed saatsid info volikogus vastu võetud korra kohta oma rühmade lapsevanematele. Triin Lõhmuse sõnul on lapsevanemate esialgne tagasiside näidanud, et vastureaktsioone ja küsimusi on tekitanud nõue maksta osalustasu 11 kuu eest.

Triin Lõhmus: „Vallavalitsuse koostatud seletuskirjas uue korra eelnõu juurde oli põhjendus, et lasteaed töötab ka juunis ja augustis ning tehakse kulutusi. Lapsevanemad on nüüd avaldanud arvamust, et siis peaksid suvel toimuma ka liikumis- ja muusikatunnid, praegu neid pole. Lastel puudub suvel võimalus käia oma rühmas, kuid erisusteta maksmise puhul oodatakse täisteenust. Sageli on lasteaialapsed suvekuudel kodused, kuna koolilapsed jäävad koju, ja ka kokkuhoiu mõttes on leitud suviseks lastehoiuks teisi lahendusi. Edaspidi tuleb tasuda hoolimata sellest, kas laps on juunis-augustis laste­aias või mitte.“

Ta lisas, et samas paljulapseliste perede suhtes on uus kord mõistlikum, võrreldes eelmise eelnõuga: „Kuigi kolme- ja enamalapselistele on hinnatõus ülisuur. Seni ei maksnud nad üldse osalustasu, nüüd tuleb 30 eurot kuus – esimese lapse eest 23 ja teise eest 7, sest reeglina käib peredes lasteaias korraga kaks last. Meie ettepanekutest arvestati koolipikendusega laste kohamaksust vabastamisega ja osalustasude ülevaatamisega kord aastas.“

Hoolekogu esimees lausus veel, et Kuusalu valla ei ole strateegiat ega plaani, kuidas lasteaedu rahastada, ning see pole seotud lasteaedade arengukavadega: „Rääkisin majanduskomisjonis, et hoolekogu on osalustasu tõstmise poolt, iseküsimus on, kuidas seda teha. Peaks olema pika­ajaline plaan, millise osa tegelikust kohamaksumusest katavad lapsevanemad ja kui suur osa jääb valla kanda. Ka peaks kavandama, kuidas rahastada laste­aedade arengukavade täitmist. Lapsevanemad ootavad, et osalustasu võrra saaksid lasteaiad rohkem raha ja pakutav teenus paraneks.“

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi kommenteeris: „Paljudes omavalitsustes võetakse lapsevanematelt lasteaia osalustasu 11 kuu ja mõnedes ka lausa 12 kuu eest. Mis puudutab lasteaedade rahastamist ja arengukava, siis igal allasutusel on oma arengukava ning nende täitmist rahastatakse vallaeelarvest vastavalt võimalustele.“    

Eelmine artikkelKehrasse tuleb Grossi pood
Järgmine artikkelKättejõudnud rannahooaeg toob nii võlusid kui muresid