Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­ni- s­pet­sia­list lah­kub ame­tist

50
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sib uut kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti, sest ala­tes 4. jaa­nua­rist se­da ame­tit pi­da­nud Gre­te Land­son esi­tas lah­ku­mi­sa­val­du­se. Te­ma vii­ma­ne töö­päev on 21. juu­li. Gre­te Land­son kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ot­sus­tas töö­suh­te Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga lõ­pe­ta­da isik­li­kel põh­jus­tel. Kom­mu­ni­kat­sioo­ni­spet­sia­lis­ti ame­ti­ko­ha­le saab kan­di­dee­ri­da ku­ni 12. juu­li­ni. Li­saks kom­mu­ni­kat­sioo­ni­vald­kon­na tööü­le­san­ne­te­le kuu­lub Kuu­sa­lu val­las sel­le ame­ti­ko­ha juur­de kul­tuu­ri-, spor­di- ja kü­la­lii­ku­mi­se ehk va­ba­te­ge­vu­se vald­kon­na koor­di­nee­ri­mi­ne.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la tee­de­le must ka­te
Järgmine artikkelAru­kü­la ja Aeg­vii­du nai­sed esi­ne­sid üle-ees­ti­li­sel võim­le­mis­peol „Kin­gi­tus“