Kuu­sa­lu val­la tee­de­le must ka­te

124
Kalleparda-Kasispea tee.

Fir­ma War­ren Sa­fe­ty pa­ni juu­ni­kuus vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­se­le tol­mu­va­ba mus­ta kat­te ehk te­gi ka­he ja poo­le kord­se pin­da­mi­se mit­me­le tee­lõi­gu­le. Esialg­se ka­va jär­gi pi­did tööd ole­ma teh­tud eel­mi­sel aas­tal, kuid kok­ku­lep­pel val­la­va­lit­su­se­ga lü­ka­ti il­mas­ti­ku­olu­de tõt­tu käe­so­le­vas­se aas­tas­se. Mus­ta kat­te said nüüd Lok­sa kü­la tee 2,5 ki­lo­meet­rit ala­tes Lok­sa lin­na pii­rist ku­ni Tür­na-Aa­su ta­lu­ni, Ka­sis­pea-Kal­le­par­da tee 2,1 ki­lo­meet­rit, Ha­ra-Kol­ga­kü­la tee al­gu­sest 250 meet­rit, Valk­la kü­la Va­na­tam­me teel ja Par­gi tä­na­val kok­ku 900 meet­rit, Mäe­pea-Al­li­ka tee 1,8 ki­lo­meet­rit ning 2,2 ki­lo­meet­rit Si­gu­la ring­teest. Kok­ku ta­sub vald nen­de töö­de eest 321 342 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks üt­les, et käe­so­le­val su­vel saab mus­ta kat­te ka Si­gu­la ring­tee tei­ne pool – tä­na­vu kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na teeb Si­gu­la ring­tee roh­kem kui 3 ki­lo­meet­ri­se­le osa­le tee­tam­mi ning ka­he ja poo­le kord­se pin­da­mi­se Kuu­sa­lu Veod OÜ, töö­de mak­su­mus on 87 024 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga.

Eelmine artikkelMaar­ja Kat­he­ri­ne Link kroo­ni­ti uju­mi­ses Ees­ti noor­te­meist­riks
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­ni- s­pet­sia­list lah­kub ame­tist