Kuu­sa­lu val­la ka­hel ko­mis­jo­nil uued ju­hid

92
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis sot­siaal­ko­mis­jo­ni­le ning kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni­le uued ju­hid. Sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­me­heks sai 11 poolt­hää­le­ga Kris­ti Ve­te­maa ja asee­si­me­heks 6 poolt­hää­le­ga Kai­do Tsel­ler. Mõ­le­mad on va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Sot­siaal­ko­mis­jo­ni liik­me­teks kin­ni­ta­ti uue ju­hi et­te­pa­ne­kul He­le­na Aug, Ka­ja Martin­son, Kau­po Par­ve, Kül­li­ke Enok, Ülo Kraus, Ta­nel Tom­son, Ma­ri Pae­nurm, Ker­li Pa­lu, Jaa­nus Saar ja Lai­vi Kir­si­puu. Kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti 12 poolt­hää­le­ga Kai­do Tsel­ler, asee­si­me­heks 4 poolt­hää­le­ga Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Ko­mis­jo­ni esi­me­he et­te­pa­ne­kul kin­ni­ta­ti ko­mis­jo­ni liik­me­teks Jan­ne Kal­lak­maa, And­ro Lai, Raul Val­gis­te, Rei­go Si­vi, Ran­no Pool, Ta­nel Tõn­sau, Sir­je Po­ti­sepp, Ma­rek Klais, Tii­na Sko­li­mows­ki, Tag­ni Jõe­leht, Ivar Lips­mäe ja Kris­to Pa­lu.

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu aru­tas lii­va­va­ru­de uu­rin­gu­lu­ba­de­ga nõus­tu­mi­st
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la re­vis­jo­ni­ko­mis­jon ju­hi­ta