Raasiku valla sünni- ja ranitsatoetuse tingimused

14
Raasiku vald.

Volikogu otsustas Raasiku vallaeelarve menetlemisel tõsta laste sünnitoetus seniselt 350 eurolt 500 eurole ning esmakordselt 1. klassi mineva lapse ranitsatoetus 100 eurolt 150 eurole. Möödunud nädalal toimunud istungil muudeti toetuse saamise tingimusi. Nii sünni- kui ranitsatoetuse saamiseks peavad lapse hooldusõigust omavad vanemad, üksikvanem või lapse eestkostja, ranitsatoetuse puhul ka laps, olema rahvastikuregistri andmetel Raasiku valla elanikud vähemalt eelneva aasta 31. detsembri seisuga. Vallavalitsusel on õigus põhjendatud juhtudel teha erandeid.

Eelmine artikkelVal­la­va­nem RII­VO NOOR: „Uk­rai­na põ­ge­ni­ke­ga seo­tud as­jaa­ja­mi­ses on pal­ju se­ga­dust.“
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la suu­sa­ta­mi­se meist­ri­võist­lu­sed