Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja 115. sün­ni­päe­va pi­du

246
Kuusalu rahvamaja.

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts taot­les Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­selt nõu­so­le­kut suu­na­ta val­laee­lar­vest nais­koo­ri Kad­ri te­ge­vus­toe­tu­seks ka­van­da­tud 1200 eu­rot Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja 115. sün­ni­päe­va peo pi­da­mi­seks 5. det­semb­ril. Nais­koor Kad­ri on lõ­pe­ta­nud te­ge­vu­se, sest pole leidnud uut di­ri­genti. Val­la­va­lit­sus aru­tas taot­lust ja lei­dis, et vallale kuuluvates si­se­ruu­mi­des tä­na­vu vallaüri­tu­si ei kor­ral­da­ta, see­tõt­tu sünnipäevapeoks nõusolekut anda ei saa. Kui koroonaviirus taandub, arutatakse peo pidamist uuesti. Val­la­va­lit­sus ei olnud nõus eral­da­ma nais­koo­ri te­ge­vus­toe­tust rah­va­ma­ja sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 23. septembril
Järgmine artikkelKa­ber­la tu­le­tõr­je­ma­hu­tit hak­kab pai­gal­da­ma AS Ter­rat