Kuu­sa­lu val­la ava­li­kel lii­ni­del jät­ka­vad se­ni­sed ve­da­jad

36
Kuusalu vald

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das det­semb­ris han­ke, et lei­da ve­da­jad kord nä­da­las ava­li­kel lii­ni­del, mi­da rah­va­suus kut­su­tak­se ka pen­sio­nä­ri­de bus­si­lii­ni­deks. Sel­li­seid lii­ne on Kuu­sa­lu val­las 7. Kut­se han­kes­se esi­ta­ti val­las te­gut­se­va­le viie­le et­te­võt­te­le, pak­ku­mi­se esi­ta­sid neist ne­li. Sood­sa­ma pak­ku­mi­se te­gid need ve­da­jad, kes on sa­mu lii­ne tee­nin­da­nud ka se­ni. Kiiu-Valk­la-Sal­mis­tu-Al­li­ka-Kuu­sa­lu ja Kuu­sa­lu-Ku­pu-Ka­ha­la-Hirv­li-Kiiu lii­ni jääb tee­nin­da­ma Tek­toon-A OÜ, et­te­võ­te kü­sib lii­ni­ki­lo­meet­ri eest 2,10 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Lii­ni­del Lok­sa-Ka­sis­pea-Tam­mis­pea-Vi­ha­soo-Lok­sa, Lok­sa-Ka­sis­pea-Vi­ha­soo kool-Ka­sis­pea-Lok­sa, Pä­ris­pea-Suur­pea-Lok­sa-Suur­pea-Pä­ris­pea, Kol­ga-Pu­di­soo-Kol­ga-Aab­la-Lee­si-Ha­ra-Lok­sa, Kol­ga-Park­si-Val­ge­jõe-Kõn­nu-Lok­sa tee­nin­dab ka edas­pi­di Ar­la Sõi­dud OÜ. Et­te­võ­te soo­vib lii­ni­ki­lo­meet­ri eest 3 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Kuu­sa­lu val­la hal­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel üt­les, et se­ni­ne le­ping oli ve­da­ja­te­ga sõl­mi­tud aas­taks, nüüd sõl­mi­tak­se poo­leks aas­taks: „Plaa­nis on te­ha koos­tööd Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se­ga, et vaa­da­ta, kas oleks või­ma­lik mõ­ned lii­nid asen­da­da kes­ku­se hal­la­ta­va­te lii­ni­de­ga, mil­lel lii­ni­bus­sid sõi­da­vad iga päev. Al­les jä­tak­si­me val­la ava­li­kud lii­nid neis kü­la­des, kus po­le rii­gi ava­lik­ke bus­si­lii­ne, sest ka seal­se­tele ela­ni­kele on va­ja ta­ga­da või­ma­lus sõi­da ars­ti juur­de ja ap­tee­ki.“ Aas­tal 2022 ku­lus kord nä­da­las töö­ta­va­te­le ava­li­ke­le val­la­lii­ni­de­le Kuu­sa­lu val­laee­lar­vest üle 37 000 eu­ro, sõi­ta saab neis bus­si­des ta­su­ta, pi­le­teid ei müü­da.

Eelmine artikkelAS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed jät­kab jäät­me­vedu Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelRaa­si­ku Te­ha­se põik­tä­na­va aren­du­se­ga saa­vad ko­du 16 pe­ret