Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list lah­kub ame­tist

146
KAIR TAMMEL.

Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel on esi­ta­nud lah­ku­mi­sa­val­du­se, te­ma vii­ma­ne töö­päev on 22. juu­ni. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sib kon­kur­si­ga te­ma ase­me­le aren­dus­juh­ti. Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt sel­gi­tab, et ame­ti­ni­me­tust on muu­de­tud, sest tööü­le­san­ded vaa­da­ti üle. Aren­dus­juht hak­kab vas­tu­ta­ma ko­gu aren­dus­vald­kon­na üle, koor­di­nee­rib nii juh­ti­va kom­mu­naal­tee­nus­te spet­sia­lis­ti kui ka tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti tööd.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tus va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le
Järgmine artikkelHara sa­da­mas pea­tus Soo­me pur­je­ka­te es­kaa­der