Kuu­sa­lu val­la toe­tus va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le

28
Merepäästekaater Varvara. Foto Maris Matsi

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas tä­na­vu­sed toe­tu­sed ko­ha­li­ke­le va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le. Val­la 2022. aas­ta ee­lar­ves on pääs­te-MTÜ­de toe­tu­seks kok­ku 21 000 eu­rot. MTÜ Kuu­sa­lu Va­ba­taht­li­ke Selts ja MTÜ Kol­ga Va­ba­taht­lik Tu­le­tõr­jeü­hing saa­vad mõ­le­mad 9000 eu­rot. Nii MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees, MTÜ Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selts kui ka MTÜ Ju­min­da Pool­saa­re Selts toe­tus on 1000 eu­rot.

Eelmine artikkelLas­te ja noor­te uju­mis­võist­lu­sed Kuu­sa­lus ja Lok­sal
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list lah­kub ame­tist