Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va kor­ral­dab Kol­ga­kü­la Selts

69
Kolgaküla rahvamaja

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus viis lä­bi kon­kur­si val­la 85. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks kor­ral­da­ja leid­mi­seks. Kon­kur­si­le lae­kus üks pak­ku­mi­ne, sel­le esi­tas MTÜ Kol­ga­kü­la Selts. Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas 9. au­gus­ti is­tun­gil, et Kol­ga­kü­la Selts tun­nis­ta­tak­se kon­kur­si võit­jaks. Selt­si­ga sõl­mi­tak­se üri­tu­se kor­ral­da­mi­seks le­ping, val­la­va­lit­sus eral­dab Kol­ga­kü­la Selt­si­le val­la aas­ta­päe­va­peo lä­bi­vii­mi­seks 2500 eu­rot. Esi­ta­tud vi­sioo­ni ko­ha­selt tä­his­ta­tak­se val­la sün­ni­päe­va Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas oktoobris ta­su­ta ava­li­ku peo­ga, mil­lest võ­tab osa 100-150 val­lae­la­nik­ku ning 30 tu­ris­mi­vald­kon­nas te­gut­se­vat vä­lis­kü­la­list. Esi­ne­ma kut­su­tak­se an­samb­lid Vä­li­harf ja Uu­ri­kad.

Eelmine artikkelHara lahelt on sirgunud olümpia ettevalmistusklassi ILCA4 Eesti meistrivõistluste medalivõitja
Järgmine artikkelBRITA PLOOMPUU ja JAAN VIIRMANN on 24 tunni rogaini maailmameistrid