Kuusalu valda küsitakse Leaderist veel üle 3,3 miljoni, Loksale 429 539 krooni

709

MTÜs Arenduskoda lõppes 1. märtsil Leader projektide 2010. aasta II taotlusvoor.

Seekord sai rahataotlusi esitada kolmele meetmele: 2.1 ettevõtluse arendamise toetus, 2.2 ajaloo ja kultuuripärandi väärtustamine ning 2.3 siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine.

Kõige rohkem taotlusi esitati Kuusalu vallast – kokku 14 projekti, millega küsitakse 3 364 904 krooni, see on kolmandik taotluste kogusummast 10 390 107 kroonist. Jaotada saab Arenduskoja projektidele kokku 3 907 000 krooni, seega veidi rohkem, kui on küsitud juba ainuüksi Kuusalu vallast.

Kõige suurem summa – 2 357 000 krooni – on ette nähtud jagada meetmest 2.1. Sellesse meetmesse on esitatud 19 projekti, millele taotletakse kokku 5 051 024 krooni.

Kuusalu vallast on 7 taotlust 2 074 914 kroonile. Loksa linnast sellesse meetmesse projekte ei laekunud.

Meetmest 2.2 on võimalik jaotada 950 000 krooni. Projekte on 14, kokku 3 869 517 krooni ulatuses.

Kuusalu vallast soovitakse toetusi 5 projektile, kokku 952 650 krooni, ning Loksa linnast ühele projektile, mille maksumus on 429 539 krooni.

Meetme 2.3 kaudu jagatakse selles voorus 600 000 krooni. Projekte on 10, kogumaksumusega 1 469 565 krooni.

Kuusalu vallast on 2.3 meetmesse esitatud 2 projekti, kokku taotletakse 337 340 krooni. Loksa linnast projekte pole.

Projekte hakkavad hindama komisjonid, kuhu kuuluvad omavalitsuste ja MTÜ teiste liikmete esindajad. Arenduskoja juhatus peaks rahastatavad projektid kinnitama 29. märtsil.

MTÜ Arenduskoda tegevjuht Heiki Vuntus nentis taas, et projekte on väga erinevaid, nii ideaalilähedasi kui ka selliseid, mis kujutavad endast ainult avaldust. On tellitud projekte professionaalsetelt kirjutajatelt, kuid neiski juhtub vigu.

Praeguseks on üks esitatud projekt puuduste tõttu tagasi lükatud, paljude kohta aga palutakse täpsustusi ja parandusi. Rohkesti on tema sõnul hooletusvigu, mis näitab kergemeelset suhtumist toetusrahade küsimisse.

Heiki Vuntus: „Arenduskoja strateegia on toetada omaalgatuslikku tegevust ja inimeste kaasamist sellesse. Eelistame niisuguseid projekte.”

Eelmises taotlusvoorus rahastuseta jäetud projektidest on ühe kohta saadetud Arenduskotta protest, sellele vastatakse 22. märtsiks.

Heiki Vuntus märkis veel, et ilmselt tuleb sügisel 2010. aasta kolmas taotlusvoor, kus jaotatakse summasid, mis on varasemast järele jäänud, kuna PRIA ei ole kõiki Arenduskoja juhatuses heakskiidu saanud projekte hinnanud toetuskõlbulikuks.

MTÜ Arenduskoda vahendab Euroopa Liidu Leader summasid kuni 2013. aasta lõpuni, seega on võimalik veel kolme aasta vältel taotleda piirkonna edendamiseks toetusraha.

MTÜ Arenduskoda tegevuspiirkond hõlmab Kuusalu, Vihula, Tapa, Kadrina ja Ambla valda ning Loksa linna.

Eelmine artikkelKallaletung
Järgmine artikkelToidupoed meelitavad ka maal allahindluste ja sooduskaupadega