Kuusalu vald soovib Kolgakülas Kalda tee ise avada

1291

Kohus ei pidanud vajalikuks määrata, kuidas kohtutäituril tuleb tagada Kalda tee lõigu avalik kasutus.

Harju maakohus jättis rahuldamata Kuusalu valla taotluse täiendada 19. augusti kohtumäärust, millega keelati Latiku kinnistu omanikul teha takistusi kinnistut läbival Kalda teel – et tagada sellel sõidukitega ja jalgsi liikumine. Vald pöördus sellise sooviga kohtu poole, kuna kohtutäitur ei avanud teelõiku põhjendades, et kohus ei ole määranud, mil viisil seda teha.
Kohus kuulas 7. oktoobri istungil ära mõlemad osapooled ja leiab, et määruse täitmise viisi ja korra määramiseks puudub vajadus, ning selgitab: „19. augusti määrusega keelas kohus kostjal (Jaan Latikul – toim.) teha mistahes takistusi (aiad, väravad, sõidukid jms) temale kuuluval kinnistul sõidukitega ja jalgsi liikumiseks kuni käesolevas tsiviilasjas lahendi jõustumiseni.“
Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles Sõnumitoojale, et maakohtu seisukoht on kahetsusväärne: „Pöördusime kohtusse, et leida lahendus. Praegu on vastuoluline olukord. Kohtutäitur on kahel korral määranud Latiku kinnistu omanikule sundraha, esmalt ligi 200 eurot, siis ligi 700 eurot, kuid see pole teelõiku avanud. Teelõik on endiselt kinni, inimesed sealt läbi ei pääse, kuigi tegu on avalikus kasutuses oleva teega.“
17. oktoobril saatis Kuusalu vallavalitsuse esindaja advokaadibüroo Kaarma&Kaldvee kirja kohtutäiturile palvega, et lubaks Kuusalu vallal kõrvaldada ise või vastavat teenust osutatavate isikute abiga mistahes takistused Kalda teelt Latiku kinnistu omaniku kulul.
Küsimusele, kui ruttu vald tee võiks avada, vastas vallavanem, et kohtutäituril on seadusest tulenevalt aega vastata 30 päeva. Kui ta vastab varem ja lubab vallal takistused eemaldada, peab selle esmalt kinnitama vallavalitsus: „Vallavanem üksi sellist otsust ei tee ja tegevust ette ei võta.“
Möödunud nädalal tuli seoses Kalda tee vaidlusega veel üks kohtuotsus – Tallinna ringkonnakohus ei rahuldanud Jaan Latiku taotlust tühistada Kuusalu volikogu otsus Kalda teelõigule sätestatud sundvalduse osas. Ka seda otsust saab 30 päeva jooksul vaidlustada.
Kalda teed kasutavad Kolgakülas oma kinnistutele jõudmiseks 12 peret. Suletud on 56 meetri pikkune teelõik, mis läbib Latiku kinnistut ja on olnud avalikus kasutuses.