Kuu­sa­lu vald kom­pen­see­rib pea­ta­tud koo­lit­rans­por­ti

42

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ot­su­se­ga on koo­lit­rans­por­di lii­ni­ve­du­de le­pin­gud pea­ta­tud ala­tes 11. märt­sist ku­ni 11. ap­ril­li­ni, sest koo­lid on sa­mal aja­va­he­mi­kul täie­li­kult dis­tant­sõp­pel. Koo­lit­rans­por­di ve­da­ja­te­le kom­pen­see­ri­tak­se sel pe­rioo­dil saa­ma­ta jääv ta­su 50 prot­sen­di ula­tu­ses. Kuu­sa­lu vald mak­sis koo­li­bus­si­lii­ni­de ve­da­ja­te­le kom­pen­sat­sioo­ni ka eel­mi­sel aas­tal, kui koo­lid olid erio­lu­kor­ra ajal dis­tant­sõp­pel. Seo­ses va­ba­rii­gi va­lit­su­se keh­tes­ta­tud täien­da­va­te pii­ran­gu­te­ga on ku­ni 11. ap­ril­li­ni pea­ta­tud ka Lok­sa-Vi­ha­soo-Lok­sa val­la­liin, mil­le buss väl­jus Lok­salt igal töö­päe­val kell 17.15.

Eelmine artikkelLahe­maa Me­rek­lu­bi kor­ral­das Ha­ra sei­la­ja­te­le jää­sur­fi koo­li­tu­se
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­lalt va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le 20 000 eu­rot