Anija valla 2016. aasta eelarve kinnitatud

996

Anija vallavolikogu kinnitas 21. jaanuaril 15 poolt- ja ühe vastuhäälega valla tänavuse eelarve. Eelarve põhitegevuse tulud on 5 899 448 eurot, kulud 5 429 376 eurot ja investeerimistegevuseks on 2 225 370 eurot. Üksikisiku tulumaksu on eelarvesse kavandatud 3 724 000 eurot, haridusele 2 954 065 eurot, kultuuri- ja sporditegevuseks 870 950 eurot, vallateede korrashoiuks 154 500 eurot, sotsiaaltoetusteks 410 270 eurot. Suurimad investeeringud on Kehra staadioni rekonstrueerimine – 837 685 eurot, raudteejaama ümbruse teede ja parklate rajamine 836 468 eurot, Kaunissaare-Kehra kergliiklustee ehitamine – 606 100 eurot, Lepatriinu lasteaia renoveerimine – 555 000 eurot. Lastetare lasteaia remonti on kavas investeerida 90 000 eurot, Kehra puhkeala parkla ehitamiseks 62 000 eurot, gümnaasiumi algklasside maja fassaadi renoveerimiseks 60 000 eurot, Alavere lasteaia akende vahetamiseks 47 000 eurot, Raudoja-Kosu tee remondiks 50 000 eurot, sotsiaalmaja remonti 48 513 eurot, Alavere kooli panduse remondiks 15 000 eurot, Alavere rahvamaja lavataguste ruumide renoveerimiseks 20 000 eurot, Kehra gümnaasiumi õueala projekteerimiseks 5000 eurot, Kehra mänguväljaku piirdeaia tegemiseks 7000 eurot ja mänguväljaku uute atraktsioonide jaoks 5000 eurot, tervisekeskuse renoveerimise eeltöödeks 28 060 eurot, valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise eeltöödeks 30 00 eurot, Anija mõisa restaureerimise eeltöödeks 25 000 eurot, Kehra Kooli tänav 8 parkla ehituseks 13 000 eurot, Niidu tänava remondiks 5000 eurot, valla üldplaneeringu koostamiseks 20 000 eurot, Põhja tänava uusarenduse detailplaneeringuks 7000 eurot, valla maade mõõdistamiseks 4000 eurot. Hajaasustuse programmi on kavas investeerida 62 127 eurot ning vallavalitsusele kahe auto rentimiseks 38 300 eurot.