Kuu­sa­lu val­lalt va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le 20 000 eu­rot

262
Kuusalu vabatahtlike päästjate kustutusauto Katariina.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ja­gas eel­mi­se nä­da­la is­tun­gil ko­ha­li­ke va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te toe­tu­seks kok­ku 20 000 eu­rot, mis oli sel­leks eral­da­tud val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves. Kuu­sa­lu Va­ba­taht­li­ke Selts MTÜ ja Kol­ga Va­ba­taht­lik Tu­le­tõr­jeü­hing MTÜ saa­vad mõ­le­mad 8650 eu­rot. Me­re­pääs­te­ga te­ge­le­vaid Sal­mis­tu Paa­di­mees MTÜd, Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selts MTÜd ja ka Ju­min­da Pool­saa­re Selts MTÜd toe­tab vald 900 eu­ro­ga. Va­ba­taht­li­kud pääst­jad esi­ta­sid tao­tu­sed toe­tu­se saa­mi­seks val­laee­lar­ve koos­ta­mi­sel.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vald kom­pen­see­rib pea­ta­tud koo­lit­rans­por­ti
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li vi­list­la­se fir­ma jõu­dis Aju­ja­hi kon­kur­si TOP-10sse