Kuusalu vald jagab kultuuriüritusteks 234 500 krooni

889

Kuusalu vallavalitsus otsustas tasuda ka seekord MTÜde projektide omaosaluse summad.

Vallavalitsus võttis arvesse volikogu vabaajakomisjoni ettepanekuid, kuid ei nõustunud nendega täielikult.

Vabaajakomisjon leidis, et vallaeelarvest ei peaks maksma MTÜdele fondidest projektidega saadud toetusrahade omaosaluse summasid. Vallavalitsus arutas ettepanekut ning jõudis otsusele, et jätkatakse projektide omaosaluse tasumist, sest MTÜdele on lubatud, kui saadakse toetusraha, siis aitab vald tasuda omafinantseeringut, mis enamasti on 10 protsenti projekti kogumaksumusest, selgitas vallasekretär Maire Link.

Abivallavanem Milli Kikkas: „Vallavalitsus on aastaid rõhutanud, kui väljastpoolt tuuakse valda raha sisse, siis vald toetab 10-protsendilise omaosalusega. Teine põhimõte, mida vallavalitsuse neljapäevasel istungil kokku lepiti, oli – edaspidi peaksid need MTÜd, kes taotlevad fondidest toetusraha, kooskõlastama omaosaluse tasumise vallavalitsusega juba enne projekti esitamist. Seekord kooskõlastas vallavalitsus kõik küsitud omafinantseeringusummad, kuid tulevikus võiks rahastamine toimuda eelneva kooskõlastuse alusel. Kindlasti vaadatakse ka projektide kasusaajate arvu ja paikkondlikkust.”

Volikogu vabaajakomisjoni esimees Urmas Paomees ütles, et osales vallavalitsuse arutelus projektide rahastamisküsimuse üle ning nõustus vallavalitsuse seisukohaga: „Vabaajakomisjon arutas omaosaluse teemat pikalt ja põhjalikult, peale jäi seisukoht, kui vallaeelarves on raha vähe ja tarvis kokku hoida, siis võiksid MTÜde inimesed ise rohkem vaeva näha ja leida omaosaluse raha. Mitmel pool on kasutamata ka külade raha, sealt saaks võtta. Projektidega tulevad valda veel tohutud summad, vaatame, mis omaosaluse summadega seoses edasi saab.”

Taotlusi oli summaarselt ligi kolm korda rohkem, kui on vallaeelarves selleks ette nähtud raha. Seetõttu tuli teha valik. Vallaeelarvest toetatakse  kokku 31 üritust.

Valla tellitud üritused
Vallavalitsus kinnitas Kuusalu valla tellimusel korraldatavad üritused, mis rahastatakse kulupõhiselt – neid on kokku 5.

MTÜlt Veljo Tormise Kultuuriselts tellitavaks iseseisvuspäeva tähistamiseks antakse 3000 krooni, laululapse konkursiks 10 000 krooni, lauritsapäeva jaoks 40 000 krooni ning sünnitunnistuste kätteandmiseks ja beebipeoks 3000 krooni. MTÜ Kolgaküla Selts saab Kuusalu valla aastapäeva tähistamiseks 10 000 krooni.

MTÜde ettevõtmised
MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts ürituste toetussummad on: kihelkonnamängu jaoks 15 000 krooni, Veljo Tormise 80. sünnipäeva tähistamiseks 40 000 krooni, Kolga karapile 17 000 krooni, taidlejate talvepeoks 5000 krooni, Gustav Vilbaste 125. sünniaastapäeva tähistamiseks 1500 krooni.

MTÜ Kuusalu Avatud Noortekeskus saab vastlapäevamatkaks ja Kiiu noortetoa sünnipäevaks mõlemale 1000 krooni, lastekaitsepäevaks 2000 krooni,  suvelõpu ning koolialguse pidudeks 1500 krooni, sotsiaalsete oskuste koolitussarja jaoks 6000 krooni ning Kolga jõulukodule 4000 krooni. MTÜle Kolgaküla Selts antakse Kolgaküla kokkutulekuks 10 000 krooni.

MTÜ Kiiu Arendus toetussummad on: Kiiu külapäeva-jaanitule ning mõisa teopäeva jaoks mõlemale 5000 krooni, Kiiu mõisa jõulupäevaks 7000 krooni.

Juminda Külaselts saab Juminda küla raamatu väljaandmiseks 5000 krooni. MTÜ Pohiranna projekti „Film, muusika, luule” toetatakse 1000 krooniga.

MTÜ Kuusalu Valla Külade Ühing saab Kuusalu kihelkonna mailaada läbiviimiseks 6000 krooni. Jõululaata seekord vallaeelarvest ei toetata.

Pärispea Seltsimajale antakse rannarahva laadapäeva korraldamiseks 3000 krooni ning Salmistu Külaseltsile Salmistu küla 555. aastapäeva tähistamiseks 5000 krooni.

MTÜ Turbuneeme Külaselts saab kalurite päevaks 6000 krooni ja Valgejõe Seltsimaja Valgejõe küla 720. aastapäeva tähistamiseks 5000 krooni.

Rahvatantsurühmale Kabujalakesed otsustati maksta toe­tuseks 12 000 krooni peo „Tantsusild” ehk Soome ja Kreeka külaliste vastuvõtmise eest.

Vihasoo tantsumemmed saavad Harjumaa memme-taadi peol osalemise toetuseks 2000 krooni.

Loksa I keskkooli projekti „Kultuurid meie ümber” toetuseks eraldati samuti 2000 krooni.

Kord aastas beebipidu
Milli Kikkas rääkis, et esimesel poolaastal toimuvad sünnitunnistuste traditsioonilised pidulikud  kätteandmised – kord kvartalis Kuusalu rahvamajas.

Kuna 1. juulist ei hakata väljastama paberkandjal sünnitunnistusi, riik muudab sündide registreerimise internetipõhiseks, siis edaspidi enam selliseid kätteandmisi ei saa korraldada.

Plaan on hakata suveti pidama beebipidu, kuhu kutsutakse kõik aasta jooksul ehk 1. juulist kuni järgmise aasta 30. juunini sündinud beebid ja nende pereliikmed. Mismoodi see pidu hakkab välja nägema, pole veel otsustatud.

Eelmine artikkelLoksa volikogus taas LARISSA PLEHOVA
Järgmine artikkelKolgaküla kirbuturul oli üle 30 müüja ja 200 ostja