Kuusalu vald annab MTÜdele kultuuriüritusteks 5300 eurot

1224

Kuusalu vallavalitsus kinnitas 15 kultuuriürituse rahastuse.

Et saada Kuusalu valla 2016. aasta eelarvest toetust, tuli taotlused vallavalitsusele esitada 15. septembriks 2015. Kokku esitati 26 taotlust 14 eri taotlejalt kogusummas 14 610,94 eurot. Taotlejad said soovi korral projekte komisjonile tutvustada.   Volikogu kultuuri- ja spordikomisjon hindas ja seadis need saadud punktide järgi ritta. Detsembris kehtestas vallavolikogu 2016. aasta eelarve ning jaanuari alguses kinnitas vallavalitsus toetuste saajad ja summad vastavalt komisjoni ettepanekule. Kuna vallaeelarves on kultuurisündmuste toetuseks 5300 eurot, jäid rahastuseta osad taotlused, mis olid pingereas tagapool.
MTÜ Kolgaküla Selts saab Kuusalu valla koguperepäevadeks 750 eurot ja Kuusalu valla loodusgiidide koolituseks 612 eurot.
MTÜ-le Kolga Arendus antakse 300 eurot Kolga kivisilla taasavamise 15. aastapäeva pidustusteks ja 731,25 eurot Kolga jõululaada 2016 läbiviimiseks.
MTÜd Veljo Tormise Kultuuriseltsi ettevõtmistest toetatakse taidlejate talvepidu 337,50 euroga, perepäeva „Tere kevad“ 281,25 euroga, emadepäeva tähistamist 243,75 euroga, mihklipäeva matka 168,75 euroga, jõuluootuse meisterdamist 337,50 euroga.
MTÜ Kiiu Arendus saab 281,15 eurot perepiknikuks „Tornitüdruku päästmine“ ja 253,13 eurot Kiiu mõisa jõulupeoks.
MTÜ-le Kuusalurahva Teater antakse 354,38 eurot kolme uuslavastuse valmimiseks. MTÜd Turbuneeme Külaselts toetatakse 225 euroga kalurite päeva ja MTÜd Virve Külaselts 253,13 euroga küla 430. aastapäeva peoks. Piret Kukk saab 150 eurot projektile „Laupäevad muinaslugudega“.
Toetuseta jäid MTÜ Pohiranna taotlused EV aastapäeva tähistamiseks ja „150. aastat Kolga ranna rahvalauliku Katariina Krönströmi sünnist“, MTÜ Hea Tuju Esmaspäev taotlused kergemuusikakoori kontserdiks Peterburi Eesti Jaani kirikus ja koori häälekooli jaoks ning külavanema Margus Piispea taotlus Kasispea küla 430. sünnipäeva tähistamiseks.
Toetust ei saanud ka Silva Sisa, kes küsis raha vanaemade tantsurühma „Tiiu“ transpordiks esinema mitmele tantsupeole ning rahvusriiete jaoks. Samuti jäid toetuseta  Elna Linkvisti taotlust Vihasoo memmede tantsurühma transpordikulude katmiseks.
Kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Asko Aug kommenteeris: „On rõõmustav, et vallas on arvukalt aktiivseid tegijaid, komisjon andis endast parima, et võimalikult paljud saaksid toetust, aga kuna raha jagamiseks oli vähem, kui toetusi küsiti, pidid mõned ilma jääma. Komisjon andis projektidele hinded hindamiskriteeriumite alusel. Kui pingerida oli paigas, arutasime pikalt, kuidas raha jagada. Komisjoni liikmed siis veel pingerida näinud polnud, et mitte mõjutada nende seisukohti. Töötasime välja koefitsientide süsteemi,   küsitud   summat   saja­protsendiliselt ei saanud keegi.“