Kuusalu Soojus on vee-ettevõtja Kaberlas ja Valklas

691

Kuusalu vallavolikogu kinnitas OÜ Kuusalu Soojus vee-ettevõtjaks Kaberlas ja Valklas  ning  mõlemas  külas ühisveevärgi piirkonna. Kuusalu Soojuse juht Kalle Küngas ütles, et Kaberlas hakkab ettevõte müüma vett 8 majapidamisele, pumbamaja ja torustiku ülevõtmine toimub sealse MTÜ ettepanekul – küla-MTÜ ei soovi enam veevärgiga tegeleda. Valklas on seni veevärki hallanud hooldekodu omanik AS Hoolekandeteenused, kellele see pole põhitegevus ning tahab veemüügi üle anda – Valklas on veesüsteemi lülitatud nii hooldekodu kui ka osa elumaju. Valkla veesüsteemi ülevõtmise osas pole läbirääkimised veel lõpule jõudnud.