Loksa linna eelarve 2011

831

Volikogu kinnitas märtsi viimasel päeval Loksa linna eel­arve aastaks 2011. Selle kogumaht on 2 590 166,68 eurot (40 527 301 krooni), millest 2 578 252 eurot (40 340 878 krooni) moodustavad tulud ja 155 915,04 eurot (2 439 540,30 krooni) finantseerimistehingud. Tuludest suurim on üksikisiku tulumaks 1 140 000 eurot (17 837 124 krooni). Maamaksu loodetakse saada 40 000 eurot (625 860 krooni). Rajatiste ja hoonete müügist on plaanitud saada 321 700 eurot (5 033 511,20 krooni), lisaks mitmesugused sihtotstarbelised laekumised, rendi- ja üüritulud. Kuludest on linna teede ja tänavate korrashoiuks eelarves 29 857 eurot (467 160 krooni), tänavavalgustusele 14 700 eurot (230 005 krooni), kultuuriüritusteks 8532 eurot (133 496 krooni), kohalikeks sotsiaaltoetusteks 16 391 eurot (256 463 krooni), ringhäälingu- ja kirjastamisteenusteks 10 711 eurot (167 590 krooni). Pensionäride ühendusi, kogudusi ja taidlusringe tänavu linnaeelarvest ei toetata.

Eelmine artikkelKehra linnas löödi meest
Järgmine artikkelTeeme Ära 2011 talgupäev on laupäeval, 7. mail