Kuu­sa­lu Soo­jus: klien­ti­de kin­nis­tu­tel olevad kanalisatsiooni­to­rud tu­leb kor­da te­ha

61
KALLE KÜNGAS.

Kuu­sa­lu Soo­jus soo­vis ap­ril­li al­gu­sest tõs­ta elekt­ri­hin­na suu­re kas­vu tõt­tu vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni hin­da, kuid see jäi ära, sest taot­lus tu­leb esi­ta­da kon­ku­rent­sia­me­ti­le ja me­net­le­mi­ne võ­tab ae­ga, põh­jen­das et­te­võt­te te­gev­juht Kal­le Kün­gas. Et­te­võ­te ot­sib või­ma­lu­si ku­lu­de kok­ku­hoiuks. Üks või­ma­lus on ta­kis­ta­da vih­ma- ja lu­me­su­la­mis­vee jõud­mist ka­na­li­sat­sioo­ni. Kal­le Kün­gas: „Kuu­sa­lu Soo­jus on kõi­ki­de suu­re­ma­te piir­kon­da­de to­rus­ti­kud re­no­vee­ri­nud, aga klien­ti­de kin­nis­tu­tel on veel pal­ju te­ge­ma­ta. Mit­mes ko­has jõuab sa­de­me­ve­si klientidele kuuluvate re­no­vee­ri­ma­ta to­rus­ti­ke kau­du ka­na­li­sat­sioo­ni ning suu­ren­dab nii­gi koor­ma­tud reo­vee­pu­has­tis­se jõud­va vee ko­gust. Eri­ti ak­tuaal­ne on sa­de­me­vee tee­ma Kiiu ja Kuu­sa­lu ale­vi­kus ning Uu­ri kü­las. To­rus­ti­ke lek­ked tu­leb üles lei­da ja to­rud kor­da te­ha.“

Eelmine artikkelUbari gii­did vii­sid Uk­rai­na õpe­ta­jad Rum­mu ra­bas­se mat­ka­le
Järgmine artikkelKehra naised punuvad varjevõrku