Mallavere ja Pikavere Külaseltsile 5000 eurot

20
Raasiku vald

Raasiku vallavalitsus otsustas eraldada Mallavere ja Pikavere Külaseltsile 5000 eurot sihtotstarbelist toetust teede remondiga seotud kulude katteks. Külavanem Andres Kallaste saatis oktoobris vallavalitsusele kirja, milles andis teada, et kuigi vallavalitsus korraldas augustis riigihanke Pikavere külatee ja Perila Karjamõisa tee pindamistööde tegemiseks, telliti pindamistööd ainult Perila Karjamõisa teelõigul. Seetõttu tellis külaselts koostöös eraettevõtetega Pikavere külateede pindamistööd, mis läksid kokku maksma 50 329 eurot. Külavanem selgitas, lisatöid telliti, et kõik teedevõrgustiku lõpud oleksid tehtud ning piirkonda ei jääks enam teid, mis vajavad hiljem hööveldamist. Kuna pindamistööde käigus selgus, et planeeritud rahast ei jätku, taotles külaselts valla­eelarvest 5000 eurot.

Eelmine artikkelAeg­vii­du oli kor­raks Ko­ka­vii­di­ka
Järgmine artikkelÕigus­kants­ler soo­vi­tab ka Raa­si­ku vo­li­ko­gul viia maa­mak­su­mää­rus sea­dus­te­ga koos­kõl­la