Ka­ber­la tu­le­tõr­je­ma­hu­tit hak­kab pai­gal­da­ma AS Ter­rat

224
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­le kuu­luv OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus kor­ral­das Ka­ber­la tu­le­tõr­je­vee ma­hu­ti pai­gal­da­ja leid­mi­seks kut­se­te­ga vä­hem­pak­ku­mi­se, pak­ku­mu­sed pa­lu­ti esi­ta­da kol­mel et­te­võt­tel. Sood­sa­ma pak­ku­mu­se te­gi AS Ter­rat, et­te­võ­te kü­sib pai­gal­da­mi­se eest koos käi­be­mak­su­ga 35 856 eu­rot. Val­la­va­lit­sus sõl­mib Kuu­sa­lu Soo­ju­se­ga siht­fi­nant­see­ri­mi­se le­pin­gu, ma­hu­ti jaoks va­ja­lik sum­ma eral­da­tak­se Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu rah­va­ma­ja 115. sün­ni­päe­va pi­du
Järgmine artikkelSpordiuudised