Kuusalu lasteaeda lisarühm

618

Vallavalitsus otsustas luua Kuusalu lasteaia Jussike juurde 1. septembrist lisarühma koolieelikutele. Vallavanem Urmas Kirtsi selgitas, et Kuusalus on üle 10 lapse, kes ei ole seni lasteaias käinud, kuid vajaksid koolieelset haridust. Tänavuses vallaeelarves on uue rühma jaoks kavandatud 6500 eurot – õpetajate töötasuks ning mööbli ostmiseks.