Rahva eelnõu Loksa linnapea auto kohta

1003

Ilmi Ternovskaja esitas 22. aprillil Loksa linnavalitsusele 55 allkirjaga rahvaalgatusliku eelnõu, et linnavolikogu peataks oma otsusega linnapeal Värner Lootsmannil linnale liisitud sõiduauto kasutamise. 19. märtsil sai linnavalitsus rahvaalgatusliku eelnõu, milles viidati vaba aja veetmise võimaluste puudumisele Loksal ja tehti ettepanek muuta SA Loksa Kultuur töötajate koosseisu. Linnapea saatis Ilmi Ternovskajale kuu aega hiljem vastuse, et ei saa esitatut käsitleda volikogu eelnõuna, vaid kui valefakte sisaldavat märgukirja, mis edasisele menetlemisele ei kuulu.