Asutatud on OÜ Loksa Ujula

1668

Loksa volikogu kiitis heaks linnavalitsuse esitatud eelnõu moodustada omavalitsusele kuuluv OÜ Loksa Ujula, mille juhatuse liikmeks määrati SA Loksa Sport tegevjuht Rainer Lapp. Volikogu kinnitas ka osaühingu põhikirja. Seni oli Loksa ujula kasutamise üürileping sõlmitud SA Loksa Sport ja ASi Riigi Kinnisvara vahel, üürniku kohustused lähevad üle osaühingule, nagu ka osa pakutavatest teenustest ja spordikompleksi haldamine. Linnapea Värner Lootsmann selgitas istungil, et ujula eest tuleb üürimakseid teha kuni aastani 2032, tasumise eest hakkavad solidaarselt vastutama Loksa linn ja osa­ühing.