Kuusalu koolimaja kannab Eestis esimesena silti „Turvaline kool“

4631
Kuusalu keskkooli õppealajuhataja AILI KONTUS ja direktor VELLO SATS rõõmustavad, nagu ka kogu koolipere – Kuusalu kooli peaukse kõrvale pandud seinatahvel annab teada, et tegu on turvalise kooliga. Foto Astrid Rõuk

Kuusalu keskkool võitis maakondlikul võistlusel turvalise kooli tiitli, mujal Eestis pole sarnast projekti ellu viidud.

Möödunud kolmapäeval teatasid „Turvalise kooli“ projekti läbiviijad Kuusalu koolile, et tunnustusürituseks tullakse reedel, 7. detsembril nende juurde.

Direktor Vello Sats ütles, et aimas sellest oma kooli edu konkursil, kuid päris kindel polnud: „Kutsusime reedel kella 13ks aulasse kõik kooli koorid alates mudilaskoorist, et pakkuda külalistele väikest kontserti. Igast klassist palusime ka paar esindajat, rohkem aulasse ei mahtunud. Saabusid hindajad ning külalised projektis veel osalenud kuuest koolist.“

Aktust transleeriti koolikell-raadio kaudu kõikidesse kooliruumidesse ja õuealale.

Vello Sats: „Ovatsioonid olid suured, emotsioon vägev, kui kõigepealt anti üle seinaplaat „Turvaline kool“, siis tunnuskiri ja lõpuks rändkarikas. Meie noored sõna otseses mõttes hõiskasid vaimustusest.“

Noored rõõmustasid ka, kui lavale tuli hindamiskomisjoni kutsutud üllatusesineja – Carl-Philip Madis telesaatest „Eesti otsib superstaari“.

Maanteeamet kinkis Kuusalu kooliperele teaduskeskuse AHHAA etenduse, millega tullakse kooli esinema õppeaasta teises pooles. Üle anti veel mitmesuguseid auhindu, need on tutvumiseks välja pandud kooli raamatukogus.

Pilootprojekt „Turvaline kool 2012“ sai alguse kevadel. Eestvedaja ja põhirahastaja on Eesti Haigekassa finantseeritud Eesti Terviseedenduse Ühingu projekt „Vigastuste vältimine Harjumaal“ ning Harjumaa traumameeskond. Koostööpartnerid on Harju maavalitsus ja Harjumaa Omavalitsuste Liit, Põhja päästekeskus, Põhja politseiprefektuur, maanteeameti Põhja regioon.

Eesmärk oli välja selgitada ja tunnustada aktiivselt turvalisuse teemaga tegelevaid koole Harjumaal. Osalejatel oli võimalus enesekontrolli küsimustike kaudu hinnata oma turvalisuseriske koolis ning nende ennetamiseks tehtud tegevusi. Paluti analüüsida kooli sotsiaalset ja füüsilist keskkonda, sportimise ja kehalise kasvatuse võimalusi, kriisireageerimiseks tehtud ettevalmistusi, ka koostööd kogukonna ja perekondadega. Iga valdkonna puhul sooviti veel ülevaadet vastavast dokumentatsioonist ning taheti, et välja toodaks valdkonniti tugevused, parendusvõimalused ja ettepanekud.

Lõpuks külastas projektis osalevate organisatsioonide töötajatest moodustatud hindamiskomisjon kõiki kandidaate: peale Kuusalu kooli veel Saku, Jüri ja Maardu gümnaasiumi, Kajamaa kooli ning Oru ja Ääsmäe põhikoole.

Projekti koordineeris Harjumaa vigastuste vältimise projekti koordinaator Annika Soa, kes sõnas, et enamvähem võrdselt said hääli Kuusalu keskkool ja Saku gümnaasium: „Mõlemad olid tugevad kandidaadid ja üsna sarnased. Kummaski koolis on pikaajalised traditsioonid, tegeletakse õpilaste mitmekülgse arendamisega, osaletakse aktiivselt paikkonna elus, õpilaste töösse suhtutakse suure austusega. Määravaks said hääletajate sisetunne ja kõnekad pisidetailid, mis tagavad meeldiva õhkkonna koolis – Kuusalu puhul näiteks need vahvad alleede sildid koridorides ning suurepärane porivaip kasvatusliku kirjaga „Hoiame oma kooli“.“

Projektijuht, Põhja päästekeskuse ennetustöö juhtivspetsialist Kairi Kilp: „Kuusalu koolis jäi positiivselt silma, kuidas omavahel suhtlesid õpetajad, õpilased ja kooli teised töötajad. Nägin, kuidas kokkulepetest peeti kinni – lapsed vajavad korda, see tagab samuti turvatunde. Tunnetasin hoolivust ja vastastikust soojust suhetes. Kuusalu kooli tugevused on ka õpilaskodu ning omaette asukoht looduse keskel. Alati ei pea kool olema luksuslik, rahaline pool pole kõige tähtsam. Ei saa ju öelda, et rikkas ja kaasaegselt sisustatud kodus tunnevad lapsed end turvalisemalt ning vähemrikkas ja -moodsas mitte – tegelikkuses võib olla vastupidi. Oluline on, mida on ette võetud, et tagada inimeste turvalisus füüsiliselt ja emotsionaalselt. Turvalise kooli tiitel innustab kooli mainet kõrgel hoidma.“

Konkursi läbiviimisel võeti aluseks Maailma Terviseorganisatsiooni projekti „Safe School“ (Turvaline kool) kriteeriumid. Koolide turvalisuse teemaga on aastaid tegeletud Viljandimaal, kuid „Turvalise kooli“ tiitleid ega silte pole välja antud.

Kairi Kilp avaldas lootust, et projekt jätkub Harjumaal ka tuleval aastal ning nende ettevõtmine tekitab huvi teisteski maakondades. Jaanuaris toimub osalenutele Viimsi spaas temaatiline koolituspäev, igast koolist kutsutakse 5-6 inimest, esinevad lektorid, arutatakse koos, kuidas muuta koole veel turvalisemaks ning antakse tagasisidet.

Annika Soa: „Ütlesime Kuusalu tunnustusüritusel, et võitsid kõik osalenud seitse kooli, kuna nad hindasid ennast, leidsid protsessist olulisi väärtusi ja tegevussuundi, mida arendada. Kuusalu kool sai tiitli, et tõsta esile väga head eeskuju.“

Vello Sats: „Meiepoolsel tervituskontserdil laulsid õpilased ka Juhan Trumbi imeilusat „Hoolimise laulu“, mis haakub turvalisuse teemaga väga hästi. Suur tänu hooliva tegevuse eest kõigile – õpilased, õpetajad, koolipersonal, meie valla juhid. Just turvalisusest algabki kõik – ainult siis, kui tunned end hästi ja kindlalt, on võimalik edukalt õppida ja töötada.“

Eelmine artikkelKaberla külas rünnati meest
Järgmine artikkelPiduroad Kolga-Aabla koduse tippkoka MERRIT KIHO moodi