Kuusalu kooli juures männikus plaanitakse lageraiet

3145
Väljavõte maa-ameti kodulehelt, Koobaste metsa-ala asub Kuusalu-Kiiu jalgtee ja Tallinna-Narva maantee pealesõidu vahel.

Vallavalitsus kaalub metsamaa väljaostmist omanikelt.

Kuusalu vallavalitsusele sai eelmisel nädalal teatavaks, et Kuusalu koolimaja juures asuva Koobaste kinnistu omanikud on võõrandanud selle kasutusõiguse 2 aastaks eraisikule, kes plaanib seal teha lageraie. Ta esitas keskkonnaameti metsanduse spetsialistile Külli Rahule metsateatise ning sai raieloa.
Kuusalu vallaarhitekt Kadi Raudla kommenteerib, et Koobaste 2,4hektariline metsa-ala on puhvertsoon Tallinna-Narva maantee ja kooli ala vahel, selle kõrvale jääb osa Kiiu-Kuusalu jalgteest, teisel pool on mänguväljakud ja jooksurajad. Lageraie korral jääks jalgtee otseselt kaitseta müra ja saaste eest. Kuigi suur osa jalgteest kulgeb maantee ääres, eraldab seda hekk. Lageraie alal hekki pole.
Külli Rahu selgitas: „Koobaste kinnistul on küps mets. Mul ei olnud mingit seaduslikku alust raieloast loobuda, omanikul on õigus oma metsa majandada. Kuusalu vallavalitsus ise tagastas selle kinnistu paarkümmend aastat tagasi õigusjärgsetele subjektidele ja selge on, et mingil ajal hakatakse metsa maha võtma.“
Kadi Raudla alustas läbirääkimisi Koobaste kinnistu kasutusõiguse omandanud Olari Järvlooga, andis teada, et on valmis kasutus­õigusest loobuma, kui talle tasutakse selle eest 14 000 eurot. Ta lubas, et ei hakka seal kohe metsa maha võtma, kuigi esialgu oli selline plaan.
Samas ei jätaks see veel metsa ka edaspidiseks alles, sest omanikud võivad kahe aasta pärast taas müüa kasutusõigust. Et puhver­tsooni päästa, tuleks vallal omandada kogu katastriüksus, tõdes vallaarhitekt.
Ta suhtles ka Koobaste kinnistu mõlema omanikuga ning esitas neljapäeval, 11. veebruaril toimunud vallavalitsuse istungile infopunkti ülevaate Koobaste võimaliku omandamise kohta.
Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et kokku läheks Koobaste ja selle kasutusõiguse omandamine vallale maksma 21  000 eurot. Vallavalitsus arutas olukorda ning leidis, et männiku võimaliku lageraie kohta tuleb arvamust küsida Kuusalu koolilt. Vallavalitsus saatis kirjad keskkooli juhtkonnale, hoolekogule, kehalise kasvatuse õpetajatele, MTÜ-le Kiiu Arendus ja Kuusalu külavanemale. Vastused tulid kiirelt, kõik on tema sõnul seda meelt, et vallavalitsus peaks sekkuma.
Urmas Kirtsi: „Reservfondis oleks see summa olemas, aga küsimus on, kas oleks õige teha valla reservfond juba aasta alguses tühjaks. Parem oleks, kui osturaha eraldataks valla lisaeelarvega, siis otsustaks seda volikogu, eelnevalt arutataks komisjonis, otsustajate ring oleks palju laiem.“
Kuusalu keskkooli direktor Vello Sats teatas esmaspäeval Sõnumitoojale, et koolitöötajatega arutati lageraie küsimust ning vallavalitsusele saadetakse rida ettepanekuid. Leitakse, et raieküpsed puud tuleks maha võtta, aga mets peaks säilima. Vald võiks kinnistu ära osta, kuid küsitav summa on liiga suur, seda võiks kasutada mujal.
Lageraie puhul tuleks ala korrastada, istutada uued istikud ja õpilased võiksid olla abis ning maanteeamet võiks paigaldada müratõkked. Veel märgitakse et, praegune mets on hooldamata, kui puid võetakse maha, saab jalgtee puhtamaks, sinna ei lange enam oksi ning metsalilled saavad rohkem valgust. Jooksu- ja suusaradu võiks lageraie puhul isegi laiendada.
Kuusalu vallavalitsus arutab Koobaste metsa-ala lageraieküsimust edasi käesoleva nädala neljapäeval toimuval istungil.

Eelmine artikkelKuusalu vallavalitsus jagas 45 külale kokku 6513 eurot
Järgmine artikkelValkla Kodule plaanitakse uusi hooneid