Kuusalu kolleegid kiidavad Anija valla sotsiaaltööd

1182

Kuusalu valla sotsiaaltöö arengukava töögrupp külastas Anija, Jõelähtme ja Rae valda.

Kuusalu abivallavanem Aare Ets kiidab, et kõige rohkem oli õppida Anija vallast: „Seal nähtu erines teistest nagu öö ja päev. Rae ja Jõelähtme vallas ei ole oma sotsiaalkeskust, millele delegeeritakse paljude teenuste osutamine. Ka Kuusalu vallas ei ole. Puuetega inimestele osutatakse Kehra sotsiaalkeskuses päevakeskuse, sotsiaalkeskuse ja erihoolekande teenuseid, tegeletakse ringide ja noorsootööga. Väga hea mulje jättis seal ka koduhooldustöötajate töökorraldus. Vaatasime Kehras ka tervisekeskust ja Kehra Kodu.“

Jõelähtme valla kohta sõnas ta, et seal ei näinud sotsiaaltöös niisugust uut, millest õppida. Rae vallas on 24kohaline hooldekodu oma valla eakatele, see pakkus huvi.

„Käisime ringsõidul äsjamoodustatud töögrupiga, kellega hakkame kokku panema Kuusalu valla sotsiaaltöö arengukava. Meid oli kümmekond, päris kõik ei saanud tulla. Oli valla sotsiaalvaldkonna töötajaid, ka volikogu esimees Enn Kirsman, volikogu liige Raul Valgiste, perearst Susanna Kari.  Soovime   tutvuda   naaber­omavalitsuste praktikatega.“

Kuusalu valla hoolekande spetsialist Maria Prääts: „Sai selgeks, et igal vallal on sotsiaaltöö alal niiöelda oma nägu. Kui Anija vallas on väga hästi korraldatud näiteks koduhooldusteenuse osutamine, siis suur on vajadus sotsiaalkorterite järele. Rae vald keskendub sotsiaaltöös lastele ja noortele ning seal on töökäte puudus – töökohti on ühe inimese kohta 1,8. Kindlasti pakub mõtteainet teistes valdades nähtud sotsiaaltranspordi korraldamine ja küttetoetus kui väljatöötatud eraldi toetuse liik. Kui Jõelähtme vald saab osta paljusid teenuseid sisse Tallinnast, siis Kuusalu vallal on vaja täiendada ja välja töötada omi teenuseid. Arengukavas peame lähtuma oma territooriumi suuruse eripärast, võtma arvesse elanikkonna vananemist ning arendama erihoolekandeteenuseid. Mõtlemisainet on.“ 

Lähiajal on töörühmal plaanis minna Lääne-Virumaale, külasta­da Tapa ja Kadrina  sotsiaaltööta­jaid ja võibolla minna ka Sõmerule tutvuma sotsiaalhoolekandega.