Kuusalu volikogu tagab Salmistu ja Kotka europrojektide omaosaluse

2059

Salmistu sadama väljaehitamiseks taotletavale toetusrahale peaks vald lisama 255 000 eurot,  Kotka parkla summale 24 000 eurot.

Kuusalu vallavolikogu andis kolmapäeva, 27. mai istungil vallavalitsusele loa esitada piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmesse taotlused, et saada Euroopa Liidu toetusraha Salmistu sadama renoveerimiseks ja Kotka sõida-pargi parkla ehitamiseks. Vallavalitsus võib korraldada riigihanke mõlema objekti puhul ehitaja leidmiseks, et lisada ehitussummad taotluste juurde.
Abivallavanem Tõnu Ammussaar selgitas istungil, et Harju maavanema esitatud tegevuskavas oli ka Kiiu tööstuspiirkonna ühendustee rajamine Kiiu keskusega, kuid siseministeerium teatas, et tegu on sõiduteega ega ole abikõlbulik, toetatakse kergliiklusteede rajamist. Abikõlbulikud on sellest meetmest Salmistu sadama ehitamine kui sihtkoha eripära rõhutavate terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide arendamine ning Kotka parkla rajamine.
Valla omaosalus oleks 15 protsenti kogumaksumusest. Salmistu sadama renoveerimine läheb eeldatavalt maksma 1 700 000 eurot, valla omaosalus oleks 255 000 eurot. Kotka parkla ehitamise hinnaks prognoositakse 160 000 eurot, omafinantseering oleks 24 000 eurot.
Vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et alates 2008. aastast on Salmistu sadam antud hallata MTÜle Salmistu Paadimees. Kui vallavalitsuse esitatud renoveerimisprojektid saavad toetusraha, siis lõpetatakse MTÜga haldusleping, MTÜsse eurorahasid ei paigutata.
Tõnu Ammussaar lisas, et vallavalitsus on küsinud kolmelt arhitektilt visiooni, kas Salmistu sadamat on võimalik arendada: „Projekteerijad ütlevad, et nii kitsa lööklainega sadamat teist Eestis ei ole. Liivade liikumise takistamiseks on kavas teisele poole teha ette muul. Kõigepealt tehakse eelprojekt, viiakse läbi hüdrograafilisi uuringuid. Kui need on valmis, siis tutvustame volikogule. Salmistu sadama kai äärde mahuks maksimaalselt 40 alust.“
Küsimusele, kas on arvutatud, kui palju läheb maksma sadama tööshoidmine, kui see on korda tehtud, vastas vallavanem, et sadama tulud sõltuvad teenustest: „On volikogu otsustada, kas vald soovib ise opereerida või leiab haldaja.“
Kotka parkla oli esialgu kavandatud otse Võsu-Loksa tee risti Kotka-Risti bensiinijaamast Loksa poole, kuid keskkonnaametnikud ei nõustunud selle asukohaga. Otse bensiinijaama juurest läheb metsasiht, millest Loksa poole jääb Lahemaa rahvuspargi sihtkaitsevöönd, teisele poole piiranguvöönd. Sihtkaitsevööndisse ehitada ei lubata ning abivallavanem rääkis, et uus asukoht on vaadatud tanklast teisele poole.
Kotka teeristis on maantee äärde pargitud igal päeval kuni kümmekond autot, tullakse küladest ja istutakse ümber Tallinna bussidele, et sõita linna tööle. Loodav parkla lahendaks liiklusohtliku olukorra, plaanis on teha ka jalgteed bussipeatusteni.

Eelmine artikkelKorraldatud jäätmeveole üleminek Anija vallas venib vaidluste tõttu
Järgmine artikkelOpositsioon algatas Kuusalu valla eelarvekomisjoni esimehe umbusaldamise