Kuusalu hooldekodu projekt tuleb valida konkursiga

1773
Kuusalu hooldekodu detailplaneeringu ruumiline illustratsioon. Milline hoonestus sinna tegelikult tuleb, praegu veel ei tea.

Kuusalu vallavolikogu kinnitas Laululava kinnistu detailplaneeringu hooldekodu ehitamiseks.

Kuusalu vallavõim on jõudnud hooldekodu rajamisega niikaugele, et detailplaneering on eelmisest nädalast volikogu otsusega kehtestatud. Kõik volikoguliikmed olid sellega nõus, diskussiooni istungil ei tekkinud.
Vallaarhitekt Kadi Raudla selgitab, et planeeringuga pannakse paika üldised võimalused. Milline asutus sinna tuleb ja missuguse ruumiprogrammiga, seda tuleks vallavalitsusel arutada koostöös sotsiaaltöötajatega.
Kuusalu vallavanema Urmas Kirtsi sõnul vastutab järgnevate tegevuste eest valla arendusspetsialist Tõnu Ammusaar. Ta hakkab kokku panema töörühma,  kelle ülesanne on luua pansionaadi funktsionaalne visioon ja sellest lähtuvalt ruumiprogramm. Töörühm peaks esmakordselt kogunema novembri teisel nädalal. Järgnevate tegevustena koostatakse finantsplaan ja kuulutatakse välja arhitektuurikonkurss.
„Meie eesmärk on, et järgmise aasta jaanipäevaks oleks olemas kõik vajalik, et asuda otsima  pansionaadi ehitamiseks rahastajaid,“ ütleb vallavanem.
Planeering hõlmab kokku 2,13 hektarit: vallale kuuluva Laululava kinnistu suurusega 8174 ruutmeetrit, umbes 4000 ruutmeetrit Nõmme t 11 kinnistul ehk Kuusalu lasteaia maal asuvast parkla-alast ning ülejäänu on reformimata riigimaa, mis ulatub endiste metskonnamajade poole. Senise lagunenud laululava ja asfaltplatsi kohale rajatakse hooldekodu eakatele, lasteaia parkla ehitatakse välja mõlema asutuse jaoks ning riigimaale tuleb täiendav parkla ja haljasala. Hooldekodu aadress hakkab olema Nõmme tänav 8.
Detailplaneeringus on kirjas, et Laululava kinnistule kavandatakse vähemalt 70kohaline hoolekandeasutus, mis võimaldab pakkuda Kuualu valla eakatele kvaliteetset ja tänapäevast sotsiaalteenust. Niisuguses üldhooldekodus tagatakse klientidele ööpäevaringselt hooldusravi vastavalt eale ja seisundile ning vajadusel põetamist.
Kompleksi saab lisada ruume neile eakatele, kes soovivad kasutada pansionaadi- ehk hooldusabiteenust, päevakeskust, hooldusravi. Hinnanguliselt vajab eakatest hooldust viiendik, on selgunud Eestis läbi viidud uuringutest.
Planeeringus on paika pandud tulevase hooldekodu võimalikud mahud. Lubatud ehitusalune pind võib olla kuni 2300 ruutmeetrit, hooneid kuni 3. Hoonekompleksi võib ehitada kuni kolmekorruselise, maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla 11 meetrit.
Ka on planeeringus määratud, et rajatavate hoonete arhitektuur peab olema kaasaegne, kõrgetasemeline ja piirkonna hoonestuse üldmuljet parandav. Kohustuslik on korraldada arhitektuurne ideevõistlus.
Vallaarhitekt Kadi Raudla sõnul esitasid mõned lähinaabrid planeeringu avalikustamise järel vastuväiteid, kuid loobusid pärast avalikku arutelu nendest ja planeeringuvaidlusi üles ei jäänud.
Tutvustavatel koosolekutel räägiti ühe ideena ka sellest, et hooldekodu juurde võiks otsetee teha läbi Kuusalu tehase territooriumi – nii soovitas Kuusalu elanik Peeter Paenurm.
Kuusalu tehase omanik Hendrik Saar ütles Sõnumitoojale, et ta ei pea seda võimalikuks, kuna tehase territooriumile on plaanis ehitada edaspidi uusi tootmishooneid.