Kuusalu tee 8 ja vana koolimaja on seni tasuta üle andmata

2343

Endine ambulatoorium Kuusalus aadressil Kuusalu tee 8.Volikogu andis vallavalitsusele volitused lepingute sõlmimiseks juunikuus.

Kuusalu vallavolikogu andis juunikuu istungil vallavalitsusele volitused sõlmida vallale kuuluvate kinnistute Kuusalu tee 8 ning Allika külas Vana-Koolimaja ja  Kooliõue hoonestusõiguse lepingud.

Kuusalu alevikus asuvat maja Kuusalu tee 8 ehk kunagist ambulatooriumihoonet soovib endale EELK Kuusalu Laurentsiuse kogudus, et koostöös SAga Kuusalu Almakeskus teha sinna Laurentsiuse seek – sotsiaal- ja diakooniakeskus.

Kuusalu vana koolimaja Allika külas.Allika külas asuvaid Vana Koolimaja ja Kooliõue kinnistuid taotleb MTÜ Murtud Rukkilille Ühing, et rajada hoonesse represseeritute pansionaat.

Kuusalu vallavanem Kalmer Märtson tutvustas volikogu juuni-istungil majanduskomisjonis heaks kiidetud lepingutingimusi. Volikogu oli tingimustega nõus.

Mõlema kinnistu puhul on põhitingimused ühesugused. Kahe aasta jooksul alates hoonestusõiguse lepingu sõlmimisest peab hoonestaja enda kulul koostama maja ümber­ehituse projekti koos äriplaaniga, milles on näha pansionaadi ja sotsiaal-diakooniakeskuse hilisema ekspluateerimise kulude rahastamise kava ning allikad. Järgneva kolme aasta jooksul tuleb lõpetada ehitustööd.

Esimeseks kaheks aastaks sõlmitakse võlaõiguslik leping. Edasiseks kolmeks aastaks, kui ehitustöödeks on rahastus saadud, sõlmitakse asjaõigusleping. Kui kolme aasta jooksul on hoone korda tehtud, pikeneb asjaõiguslik hoonestusleping 30 aasta võrra.

Kui hoonestaja ei ole kahe aasta jooksul saanud valmis projekti, äriplaani ega leidnud maja väljaehitamiseks raha, lepingut ei pikendata ning tehtud kulutusi vald ei kompenseeri. Pärast 35 aasta möödumist hüvitab vald ehitise parendamiseks tehtud kulutused harilikus jääkväärtuses, kui hoonestaja ei soovi lepingut veel pikendada. Lepingu projektis on ka punkt, et hoonestaja võib kinnistut võõrandada, kui ostja võtab üle kõik hoonestusõigusega seotud lepingud.

Kuusalu vana koolimaja osas on lisatingimus – majas elava endise kooliteenija kaheliikmelisele perele peab olema tagatud senine elamispind ja kõrvalhoone kasutamise võimalus nii maja rekonstrueerimise kui ka pansionaadi tegutsemise ajal.

Mõlema lepingu projektis on ka punkt hoonestusõiguse igakuise tasu kohta – määratakse läbirääkimistel vallavalitsusega enne notariaalse lepingu sõlmimist.

Kalmer Märtson: „Oluline on see, et kummagi kinnistu puhul ei võta vald enda kanda projekteerimis- ja ehitamiskulusid ega hiljem ka ülalpidamiskulutusi.” 

Miks lepingud sõlmimata
Vana-Koolimaja ja Kooliõue kinnistud tuleb kõigepealt saada riigilt munitsipaal­omandisse, enne lepingut sõlmida ei saa. Maa-amet on maa munitsipaliseerimiseks nõusoleku andnud ning asja­ajamine käib, dokumente täpsustatakse.

Kuusalu tee 8 kinnistu maa, kokku 0,25 hektarit, kuulub vallale. Hoonestusõiguse lepingu oleks võinud ära sõlmida, kuid kogudus ei ole vallavanema sõnul üles näidanud initsiatiivi. Ta märkis, et võib-olla on küsimus rahastamise leidmises ning selles, et alates lepingu sõlmimisest hakkavad kehtima 2- ja 3-aastased täht­ajad. 

EELK Kuusalu koguduse õpetaja Jaanus Jalakas selgitas, et lepingu tingimused tundusid esialgu liiga karmid, seetõttu ei ole kiirustatud. Sel nädalal tuleb koguduse juhatus kokku ja arutab Kuusalu tee 8 hoone küsimust. Et raha saada, tuleb hakata kirjutama projekte, nentis õpetaja. Esialgsetel hinnangutel läheb maja rekonstrueerimiseks vaja 6-7 miljonit krooni.

MTÜ Murtud Rukkilille Ühing juht Enno Uibo kiitis, et seni on koostöö vallavalitsuse ja -volikoguga sujunud. Samas tõdes ta, et kodanikualgatuse korras tekkinud ideed on küllaltki raske ellu viia. Vana koolimaja pansionaadiks ümber ehitamise eelprojekt on olemas, on juba ka kirjutatud rahatotlusprojekte. Pansionaadi rajamiseks võib vaja minna kuni 10 miljonit krooni.

Eelmine artikkelMiks Anija vallas salatsetakse?
Järgmine artikkelKolga õpetaja TERJE VARUL sai presidendi preemia